Kirjoitettu: 20.1.2023

Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat kuten projektit, kokoukset tai vaikkapa koulutukset tuottavat paljon uutta tietoa ja erilaisia näkökulmia. Jokainen tapahtuma on oppimiskokemus, jota on hyödyllistä reflektoida lopuksi.

Oppimiskokemukset yhteisistä tilaisuuksista ovat sekä yksilöllisiä että tiimin yhteistä tekemistä tukevia. Mitä tilaisuudesta jäi käteen? Mitä uutta tietoa sain palaverista? Entä mitä uutta tänään tuli ilmi, jota tiimin kannattaa ottaa huomioon jatkokehittelyssä ja ideoinnissa? Yhteinen reflektointi auttaa sitomaan ajatuksia yhteen ja kirkastaa sekä yksilöiden että tiimin työnjakoa ja tekemisen seuraavia vaiheita.

Tiimissä yhteinen ajattelu ja ymmärrys tekemisestä syntyy vuorovaikutuksesta. Yksinkertainen, mutta hyvin toimiva menetelmä yhteisen tilaisuuden reflektointiin on Mitä opin tänään. Kaksivaiheinen menetelmä tukee tiimin vuorovaikutusta sekä jokaisen yksilön omaa ajattelua ja oppimiskokemusta. Erilaiset huomiot ja näkemykset yhdistyvät oppimiskokemuksen yhteisessä reflektoinnissa ja pohdintojen jakaminen tiimin kanssa tuottaa lisää havaintoja ja oppia omien näkemysten rinnalle.

Mitä opin tänään

Mitä opin tänään on tiimissä tehtävä kierros, jossa jokainen tiivistää päivän olennaisen opin itselleen ja jakaa sen muille. Käytä menetelmää tilaisuuden tai minkä tahansa fasilitoinnin päätteeksi tiivistämään osallistujien oppimiskokemusta.

Menetelmä on helppo toteuttaa niin lähi-, etä- kuin hybriditilaisuudessakin. Vuorovaikutukseen tarvitaan vain yhteinen tila, joko kasvotusten tai digitaalisen alustan välityksellä.

Ohjeista tiimiä:

Osallistujat tiivistävät ensin itselleen mikä on tapahtuman keskeinen oppi tai oivallus. Pyydä jokaista pohtimaan mitä tilaisuudesta on oppinut. Minkä asian vie mukanaan tai mitä asiaa aikoo kokeilla omassa arjessaan. Avoimet ja tulevaisuuteen suuntaavat kysymykset ovat hyviä. Yksilöpohtimisen jälkeen jokainen kertoo omia ajatuksiaan ryhmälle.

  • Helpoimmillaan menetelmä on kierros, jossa jokaisella on oma vuoronsa ja sana on vapaa.
  • Yksinkertainen, mutta hyödyllinen rajoite on ajan rajaaminen. Minuuttikierroksessa jokaisella on käytössään minuutti. Sen saa käyttää haluamallaan tavalla. Toisen minuuttia ei keskeytetä tai kommentoida ellei siitä yhdessä sovita.
  • Isommissa osallistujamäärissä voidaan rajoittaa esim. sanamäärää tai lausemäärää. Kokeile tiivistystä kolmeen lauseeseen tai kolmeen sanaan. Tai pyydä tiivistämään yhteen sanaan: menetelmää kutsutaan ruoskaksi, kun jokaisen sanat käydään nopeasti läpi.

Mitä opin tänään ja 36 muuta hybridifasilitointiin soveltuvaa menetelmää löydät Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Pakka on kehitetty monipaikkaisen työelämän fasilitoinnin työkalupakiksi ja se sisältää ratkaisuja tukemaan yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Hybridifasilitointi sopii kaikentasoisille fasilitaattoreille. Suosittelemme pakkaa erityisesti projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja organisaatiomuutoksen kanssa kamppaileville. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.