Kirjoitettu: 27.1.2023

Tietotyö on yhdistelmä itsekseen tekemistä ja yhteistä ongelmanratkaisua ja kehittämistä. Erilaiset työtavat rytmittävät ja pilkkovat työpäivää, mutta moodista toiseen siirtyminen ottaa oman aikansa. Keskittyminen yksilötyöhön palaverin jälkeen saattaa vaatia orientaatiota ja toisinpäin, yhdessä tekeminen on loikka sosiaalisempaan toimintaan itse tuumaamisen jälkeen.

Ryhmäprosessin, kuten vaikkapa kokouksen, palaverin tai ideoinnin päättäminen reflektioon on henkinen checkout osallistujille ja helpottaa seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Kokousten ja palavereiden päätteeksi kannattaa ottaa tavaksi lyhyt kierros, jossa jokainen saa pohtia tilaisuuden antia itselleen. Loppureflektoinnin merkitys kasvaa mitä enemmän ryhmätapahtumia työviikko pitää sisällään. Paluu muihin työtehtäviin helpottuu huomattavasti, kun jokainen tilaisuus saa henkisen päätöksen reflektoinnin välityksellä.

Hotellikello

Hotellikello on reflektiomenetelmä, jonka avulla saadaan jokaisen ääni, mielipide tai näkökulma kuuluviin. Menetelmä sopii esimerkiksi kokouksen, palaverin tai ideoinnin päätteeksi.

Hotellikello toimii sekä fyysisenä että henkisenä checkoutina, joten oikea kilahtava kello on erittäin hyvä keino päättää tilaisuus.

  1. Kerro ääneen, kirjoita fläpille tai digitaaliselle alustalle kysymys tai reflektio, johon haluat kunkin osallistujan vastaavan. Hyviä kysymyksiä ovat esim.
    • Mitä opin tänään?
    • Tästä päivästä jäi mieleen erityisesti…
    • Haluaisin kiittää…
  2. Anna jokaiselle puheenvuoro kertoa ajatuksensa ääneen. Puheenvuoron päätteeksi osallistuja kilauttaa kelloa tai antaa sovitun merkkiäänen ja vuoro siirtyy seuraavalle.

Hotellikellon ja 52 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Ketterän fasilitoinnin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa kaikille ketterien tiimien vetäjille, Scrum Mastereille ja Product Ownereille, tietotyön fasilitaattoreille sekä Agile Coacheille.