Kirjoitettu: 3.2.2023

Reflektion voi liittää kaikkeen tekemiseen. Käytännössä minkä tahansa tapahtuman tarkastelusta jälkikäteen on aina hyötyä. Reflektion avulla syvennetään ymmärrystä ja opitaan paljon sekä tapahtuneesta ilmiöstä että tekemisestä itsestään.

Erityisesti ideointia kannattaa reflektoida. Tietotyössä ideointi ja kehittäminen ovat aina läsnä arjen toiminnassa, kun ideoista kehitellään uusia työskentelyn prosesseja, tuotteita, palveluita tai muita innovaatioita. Toteutuneet ja toteutetut ideat on hyvä ottaa fokukseen ja tarkastella tiimin kanssa yhdessä sitä mitä idealle tehtiin. Mutta ihan yhtä tärkeää on miettiä mitä ideointi- ja kehittämisprosessista opittiin sekä miten tällaista toimintaa halutaan jatkossa kehittää.

Reflektion supervoima on siinä, että sen avulla paljastetaan myös ongelmia ja haasteita, kunhan ollaan valittu rohkeus tarkastella niitä puolia avoimesti. Virheistä voi – ja kannattaa – oppia. Avoin ja rehellinen reflektiotuokio auttaa kehittämään ja ohjaamaan toimintaa jatkossa entistäkin paremmaksi.

Jälkiviisaus

Jälkiviisaus on reflektiomenetelmä, jonka avulla pohditaan pienryhmissä jotain ennalta tunnettua ja toteutunutta innovaatiota. Menetelmä on helppo toteuttaa, sitä varten tarvitaan vain muistiinpanovälineet.

Käytä jälkiviisautta idean kiteytymisen ja yksinkertaistamisen hahmottamiseen. Voit käyttää menetelmää myös silloin, kun hyvistä käytännöistä ja sudenkuopista keskusteleminen on tärkeää.

Ohjaa pienryhmiä:

Toteutuneen innovaation osa-alueita pohditaan kysymyspatteriston avulla. Kysymyksiä voivat olla esim.

  • Miten idea tuotteistettiin ja kaupallistettiin?
  • Kuka tai mikä on innovaation kohderyhmä eli asiakas?
  • Mikä on innovaation lisäarvo asiakkaalle?
  • Miten innovaatiosta viestittiin?
  • Tunnistettiinko eri osapuolten tarpeet, vaatimukset ja edut?
  • Millaisia uusia arvostuksia, ideoita ja verkostoja syntyi?
  • Minkä olisi voinut tehdä paremmin esim. käytettävyys, markkinointi, viestintä ja palvelukokonaisuus?

Hyödyntäkää myös kaikkea aiheeseen liittyvää tietoa, kuten laskelmia, tilastoja ja vuosikertomuksia.

Jälkiviisauden ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.