Kirjoitettu: 10.2.2023

Reflektion ei aina tarvitse olla syväluotaavaa. Monista ryhmätilaisuuksista on järkevää kerätä palautetta ketterästi. Pohdi ja kirkasta itsellesi etukäteen minkälaisesta reflektiosta tilaisuus ja osallistujat hyötyvät. Entä minkälaista reflektiota ja palautetta itse kaipaat tilaisuuden fasilitoijana?

Alla on kerättynä erilaisia pikapalautemenetelmiä, jotka sopivat hyvin esimerkiksi kokousten tai palavereiden päätteeksi. Palautetta kannattaa kerätä kaikilta osallisilta ja rakentaa palautteenanto siten, että sen perusteella on mahdollista kehittää toimintaa edelleen.

Pikapalautteen avulla saat jokaisen osallistujan pohtimaan tilaisuuden antia hauskalla tavalla. Samalla palaute toimii henkisenä checkoutina tilaisuudelle.

Pikapalaute

Pikapalaute on kokoelma nopeita erilaisia tapoja kerätä palautetta. Palautteenannon ei tarvitse olla monimutkainen prosessi, vaan pikapalautetta voi kerätä näppärästi ilman erilllisvalmisteluja. Etä- ja hybriditilaisuuksissa palautteenantoa kannattaa valmistella etukäteen sen verran, että teet oman kohdan jaetulle digialustalle, johon palautetta kerätään.

  • Gladiaattori: Pyydä osallistujia nostamaan peukku ylös, peukku alas tai pitämään käsi lättänänä.
  • Lämpömittari: Nosta kättä välillä 0–10. Nolla on käsi alhaalla ja kymppi on käsi suorana ylhäällä.
  • Kelpaa!: Nosta käsi sanan kohdalla, jos tilaisuus oli a) hyödyllinen b) hyvin käytettyä aikaa c) lisää oma kriteeri.
  • 5 sormea: Pyydä yksi käsi eteen ojentamaan suoraksi niin monta sormea kuin antaisit asteikolla nollasta viiteen.
  • Tämän otan mukaani: Pyydä osallistujia tiivistämään, mikä oli tilaisuuden paras anti.
  • 3 asiaa: Pyydä palautteena kolme asiaa tai kolme sanaa sisällöstä ”Mitä tänään olen oppinut.”
  • Lähtölaskenta: Jokaisella osallistujalla on kymmenen sekuntia aikaa summata ajatuksensa.
  • Sanapilvi: Monella digialustalla on mahdollisuus kerätä ja muodostaa osallistujien palautteesta sanapilvi.
  • Kerro se GIF:nä: Digialustalla on mahdollisuus ilmaista fiilis tai palaute giffinä.

Muista, että jos et kerää kaikilta osallistujilta palautetta, kuulet yleensä vain niiden palautteen, jotka vaivautuvat kertomaan sen sinulle. Silloin saat yleensä pelkästään kiittävää palautetta tai yksittäisiä todella pettyneitä kommentteja. Tämä ei ole edustava otos eikä koko totuus!

Pikapalaute ja 39 muuta kokouksiin sopivia fasilitointimenetelmiä löydät Kokoukset ja palaverit -ideapakasta. Pakka sopii etä- ja lähikokouksiin ja suositellaan tiiminvetäjille, projektipäälliköille, fasilitaattoreille ja kaikille, jotka haluavat kokouksista ja palavereista parempia.