Kirjoitettu: 17.10.2022

Kirjoittanut Jani Turku

Fasilitoinnilla yleensä tarkoitetaan yhdessä tekemistä ja sen mahdollistamista. On nimetty henkilö, fasilitaattori, jolla on työkalut ja työskentelymenetelmät sekä vastuu ajasta ja osallistujien psykologisesta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Fasilitaattori pitää huolen ajankäytöstä sekä auttaa ja tukee ryhmän vuorovaikutusta, muttei vaikuta fasilitoidun tilaisuuden asiasisältöön. Fasilitaattorin ansiosta ryhmäprosesseilla on selkeä alku ja loppu, sekä hyvin jaksotetut työvaiheet ja tuloksellinen työote.

Itse olen kokenut, että fasilitointi on paikallaan silloin, kun yhteistyö hyötyy vuorovaikutuksesta ja erilaisten ihmisten yhteistyöstä. Monia asioita on helpompi ja joskus nopeampikin tehdä itsekseen, mutta ideoinnissa, luovassa ongelmanratkaisussa tai kompleksisissa tilanteissa ihmisten yhteistyö johtaa ratkaisuihin, joihin kukaan ei olisi päätynyt itsekseen. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että laadullisesti parhaat ratkaisut syntyvät yhdistelemällä yksilöiden pohjatyötä ja ryhmän ratkaisukykyä.

Hybridi etäfasilitoinnin erikoistapauksena

Hybridi on määritelmällisesti kahden erilaisen elollisen jälkeläinen tai jotain, jossa yhdistellään elementtejä erilaisista asioista: Hybridikulkuneuvo hyödyntää useita energialähteitä ja muuntaa ne kulkuvoimaksi, hybridityö mahdollistaa tekemisen paikan päällä, etänä sekä liikkeessä. Hybridifasilitointi taas on kehittämistä, työpajoja tai kokouksia, joissa osallistujien paikalla ei ole merkitystä.

Hybridifasilitointia terminä ei ole virallisesti suomennettu. Yksi vakavasti otettava suomennos voisi olla monipaikkainen fasilitointi. Kun lähitoteutuksessa kaikki osallistujat ovat samassa tilassa ja etätoteutuksessa kaikki ovat etänä, hybriditoteutuksessa osallistujat voivat olla missä tahansa paikassa. Yleensä fasilitoija on samassa tilassa kuin tilaisuuden lähiosallistujat, mutta toki joskus fasilitoijakin on etäyhteydellä mukana.

Fasilitoinnin tärkeimpiä rakennuspalikoita on se, että kaikki osallistujat ovat yhtä tärkeitä ja heillä tulisi olla tasaveroinen mahdollisuus osallistua. Meillä kuitenkin on usein erilainen ja yleensä laimeampi osallistujakokemus etäyhteyden välityksellä verrattuna niihin osallistujiin, jotka osallistuivat tilaisuuteen olemalla samassa tilassa keskenään. Samassa tilassa olevat ihmiset pystyvät luonnollisemmin vuorovaikuttamaan, lukemaan toistensa kehonkieltä sekä tulkitsemaan tunnetiloja.

Toistaiseksi hybridifasilitointia kannattaa ajatella etäfasilitoinnin erityistapauksena, jossa kaikki eivät olekaan niin kauhean etänä. Tällainen mindset estää monia tyypillisiä sudenkuoppia, jossa etäosallistujat unohdetaan lähiosallistujien kustannuksella tai unohdetaan suunnitella kunnolliset työpohjat ja vuorovaikutus etäosallistujat edellä.

Työn tulevaisuutta ja uusia yhteistyön muotoja haetaan jatkuvasti. Hybridifasilitointi on työn tulevaisuutta siinä missä monipaikkainen tai paikasta riippumaton työ. Ensin opeteltiin olemaan etänä pandemian takia ja nyt opetellaan tekemään hybridinä. Kokemukseni mukaan moni organisaatio on turhan kärsimätön tässä toisessa yhteistyön murroksen vaiheessa, jossa luodaan mahdollisuuksia tehdä työtä paikkariippumattomasti ja osallistua mistä vain. Niinpä ne organisaatiot, jotka ottavat rohkean otteen monipaikkaisen työelämän haasteisiin, pistävät puitteet kuntoon ja uskaltavat sekä kokeilla että epäonnistua, ovat aidosti hybridityön ja uuden ajan fasilitoinnin äärellä!

Hyvä fasilitointi mahdollistaa melko samanlaisen osallistujakokemuksen sekä lähi- että etäosallistujille. Tässä lyhyt tsekkilista, mitä kannattaa ottaa huomioon:

  • Viesti selkeästi jo kutsussa, onko kyseessä lähi-, etä- vai hybriditilaisuus ja muista lisätä jo kutsuun, jos lähiosallistujillakin tulee olla omat tietokoneet mukana.
  • Tarkista tila etukäteen eli onko tarvittava tekniikka olemassa vai pitääkö se tuoda mukana. Tyypillisesti tarvitaan ainakin kamera ja tilamikki.
  • Hybridi on etätoteutuksen erityistapaus, valmistele fasilitoinnin juoksutus niin, että kaikki osallistujat pääsevät samoille työpohjille tai täyttämään samoja työkaluja.
  • Lisää kutsuun tai käy tilaisuuden alussa läpi käytännön kysymykset ja osallistumisen pelisäännöt, esim. miten pyydetään puheenvuoro, kuka tekee mitä eli ketkä täyttävät työpohjaa.
  • Jos monipaikkaisuus vie liikaa huomiotasi, pyydä mukaan apufasilitaattori ohjaamaan etäosallistujien työskentelyä.
  • Käy läpi suunnittelemasi fasilitoinnin työvaiheet ja kuinka ne toimivat lähiosallistujalle ja etäosallistujalle sekä kirjoita näille tarvittaessa erilliset ohjeet.

Lisää hybridifasilitoinnin menetelmiä ja työtapoja löydät kesäkuussa 2022 julkaistusta Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Kurkkaa myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka verkkopuodistamme.

 

Jani Turku on toiminut ammattifasilitaattorina vuodesta 2010 kouluttaen, opettaen ja fasilitoiden hyvinkin erilaisia sisältöjä. 

Ideapakka on Suomen johtavia fasilitoinnin työkaluja aina aloittelijoista radikaaleihin fasilitaattoreihin. Ideapakka kokoaa mm. fasilitoinnin menetelmiä näppärästi mukana kulkevaan muotoon taskukirjaksi. Verkkopuodista löydät tällä hetkellä tarjolla olevat Ideapakat.

Meidän kauttamme saat sparrausta ja tukea kehittämiseen, voit vuokrata fasilitaattorin tai tilata valmennuksen esim. organisaation fasilitointivalmiuksien kasvattamiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä, jutellaan lisää!