Kirjoitettu: 31.5.2024

Fasilitointi on ryhmien ohjaamista erilaisten prosessien, tapahtumien tai tilaisuuksien läpi. Ryhmän ohjaamista ja fasilitointia on kaikkialla, missä ihmiset kokoontuvat yhteen päämäärien saavuttamiseksi. Ohjaajan tai fasilitoijan tehtävänä on mahdollistaa tehokas ja osallistava ote, jossa tavoitteena on hyvän yhteistyön avulla saavutetut lopputulokset.

Ohjaaminen vaatii pelisilmää ja etukäteistä suunnittelua, mutta siitä ei tarvitse tehdä suurta numeroa tai performanssia. Ryhmien ohjaamiseen löytyy lukemattomia, ihan perustason menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja kaikenlaisiin ryhmiin. Ohjaamisen näkökulmasta olennaisin taito on valita sopivat menetelmät, kuunnella ryhmää sekä suunnitella, suunnitella ja suunnitella.

Kun olet hahmottanut ja sanoittanut itsellesi ryhmän tarpeet ja tilanteen asettamat rajoitteet, voidaan valita käytettävät menetelmät. Onko tarve auttaa ryhmää esimerkiksi ideoimaan, tekemään päätöksiä, ratkomaan ongelmia tai käymään haastavia keskusteluita? Väärin valitut menetelmät voivat tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä. Pahimmillaan ne turhauttavat, luovat huonoa energiaa ryhmään, kasvattavat epäluuloja, vaikeuttavat kommunikaatiota tai luovat kuppikuntia ryhmän sisään. Hyvin valitut menetelmät puolestaan tukevat ryhmän prosesseja ja vahvistavat ryhmän positiivista dynamiikkaa toimia ja tuottaa jotakin yhdessä.

Oman menetelmäpankin kerääminen onkin jokaisen fasilitaattorin vastuulla. Jos aloittelet vasta ryhmän ohjaamista tai fasilitointia, kokeile aluksi yksinkertaisia perusmenetelmiä ja kehitä taitojasi ajan kanssa. Julkaisimme joitain viikkoja sitten perusmenetelmien pakan Fasilitointi ja ryhmän ohjaaminen, jossa on iso kasa menetelmiä, jotka sopivat myös aloitteleville fasilitoijille.

Alla on esitelty erinomainen menetelmä Pecha Kucha, jolla voidaan aktivoida osallistujia jakamaan tietoa. Menetelmä sopii asian tiivistämiseen visuaalisessa muodossa silloin, kun haluat etukäteen valmisteltuja puheenvuoroja ja näkökulmia. Pecha Kucha ei ole esiintyjän mittari vaan tiivistetyn tiedon välittäjä.

Pecha Kucha

Pecha Kucha on esitysformaatti, jossa valikoidut ajatukset tai ideat esitellään inspiroivalla ja visuaalisella tavalla. Formaatti pakottaa lyhyiden ja ajallisesti rajoitettujen esitysten muotoon. Menetelmää varten tarvitaan esimerkiksi videotykki tai muu esityslaitteisto sekä esiintyjien ennalta valmistamat diaesitykset.

Käytä Pecha Kuchaa silloin, kun tarvitaan hyvin valmisteltuja puheenvuoroja tai useamman esittäjän alustuksia tiiviissä ja napakassa muodossa.

Ohjaa näin:

  • Esittäjät ja aiheet valitaan etukäteen ennen tilaisuutta. Esittäjät valmistelevat puheenvuoronsa ja esityksensä etukäteen.
  • Jokainen saa esittää 20 diaa ja puhua kustakin 20 sekunnin ajan. Yhden esityksen kesto on siis 6 minuuttia 40 sekuntia. Esitykset ajastetaan etukäteen noudattamaan formaattia.

Muita samankaltaisia formaatteja:

  • Salama-alustus: Idealtaan samantapainen kuin Pecha Kucha, mutta esityksen rajana on 5 min, jolloin esitetään oman jutun kiinnostavin koukku, josta sitten jatketaan puhetta innostuneiden kanssa.
  • Mikroluento: Kestää 60 sekuntia ja sen aikana esiintyjä tiivistää pääkohdat ja ideat. Menetelmä sopii etenkin käsitteiden määrittelyyn ja se toimii hyvin ääni- ja videomuodossa.

Pecha Kuchaa voi käyttää myös ryhmäytymiseen, tutustumiseen tai välipiristeenä. Ohjaa esimerkiksi jokainen esittelemään harrastuksensa tai intohimonsa toisilleen tiivistetyssä formaatissa. Voit myös käyttää Pecha Kuchaa osallistujien oppimisen tiivistämiseen prosessin lopussa.

Pecha Kuchan löydät Ideapakasta Fasilitointi ja ryhmän ohjaaminen. Se on napakka, monipuolinen ja mukana kulkeva perustietopaketti fasilitoinnin tuoeksi. Pakka sopii aloitteleville fasilitaattoreille, projektipäälliköille, tiiminvetäjille, opettajille, kouluttajille, ryhmänvetäjille, seminaareihin, yhteisopettajuuteen, järjestötoimijoille, sekä kaikille, jotka kaipaavat perusmenetelmiä ja haluavat vaikuttavuutta yhteistyöhön.