Kirjoitettu: 7.6.2024

Visualisointi on tehokas tapa hahmottaa, jäsentää, oppia ja muistaa monenlaisia asioita. Visualisointi tarkoittaa yksinkertaisesti tiedon esittämisestä visuaalisessa eli kuvallisessa tai graafisessa muodossa. Kuvallisen esittämisen supervoimana on monimutkaistenkin asioiden esitys tavalla, joka on helppo ymmärtää ja sisäistää.

Tiedon visualisointia on ihan kaikkialla: uutisissa, oppikirjoissa, palaverin esityskalvoilla… Erilaiset kuvat, kaaviot, piirrokset, videot, taulukot ja animaatiot ovat kaikki visualisointeja, jotka yhdessä tekstin kanssa tukevat muistamista ja auttavat hahmottamaan ja jäsentämään käsiteltyä asiaa. Kukapa meistä ei olisi myös työelämässä törmännyt kaikenlaisiin kaavioihin ja taulukoihin, joiden avulla asioita tehdään ymmärrettävämmiksi?

Fasilitoinnissa löytyy lukematon määrä menetelmiä, joissa hyödynnetään visuaalista esitystapaa asioiden hahmottamiseksi. Yksi tuttu perusmenetelmä on käsitekartta, joka on helppo ja nopea tapa jäsentää tietoa graafisena kaaviona. Käsitekartta on siitä kätevä, että sen voit tehdä mille tahansa suttupaperille muutamassa minuutissa selkeyttääksesi ajatuksia aiheesta tai laatiaksesi muistiinpanoja uudesta asiasta. Karttaan voi myös käyttää paljon aikaa monimutkaisissa asioissa, jolloin käsitteiden hierarkian ymmärtäminen avautuu karttaa laatiessa.

Käsitekartta tukee oivallisesti oppimista, muistia ja selkeyttää asioiden hahmotusta. Parasta on se, ettei kartan laatimiseen tarvitse olla taiteilija: yksinkertaisimmillaan käsitekartta rakentuu sanoista ja nuolista, joita voi toki vapaasti tyylitellä tarpeen ja taitojen mukaan!

Käsitekartta

Käsitekartta on visuaalinen esitys aihepiirin käsitteistä, jossa käsitteiden välisten suhteiden sijoittelu muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden. Kartan tarkoitus on siis auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja hahmottamaan kokonaisuuksia.

Käytä menetelmää asian jäsentämiseen, muistin tukemiseen, sisältöjen havainnollistamiseen, syy-seuraussuhteiden ilmentämiseen ja yhteenvetoihin aihekokonaisuudesta.

Tee näin:

  1. Valitkaa käsiteltävä asia, aihe tai rajatkaa kokonaisuus niin, että käsittely lähtee käyntiin.
  2. Ensin listataan teemaan liittyviä käsitteitä ja luetteloidaan niitä.
  3. Käsiteltävä aihe tai keskeinen käsite sijoitetaan alustan keskelle.
  4. Käsitteet luokitellaan ja asetellaan hierarkkiseen järjestykseen. Aiheen ympärille tulee ensin yläkäsitteet ja kauemmaksi keskiosasta tulevat spesifimmät ja yksityiskohtaisemmat alakäsitteet.
  5. Käsitteet voidaan linkittää toisiinsa.
  6. Lopuksi myös linkit voi nimetä.

Kokeile myös:

  • Värit selkeyttävät visualisointia ja luokittelua.
  • Mindmap eli miellekartta toimii vapaampana assosiaatiotyökaluna.
  • Laadi eri vaiheissa projektia tai oppimista, jolloin hahmotat muutosta tai kehitystä käsitekartan kautta.

Käsitekartan löydät Ideapakasta Fasilitointi ja ryhmän ohjaaminen. Se on napakka, monipuolinen ja mukana kulkeva perustietopaketti fasilitoinnin tuoeksi. Pakka sopii aloitteleville fasilitaattoreille, projektipäälliköille, tiiminvetäjille, opettajille, kouluttajille, ryhmänvetäjille, seminaareihin, yhteisopettajuuteen, järjestötoimijoille, sekä kaikille, jotka kaipaavat perusmenetelmiä ja haluavat vaikuttavuutta yhteistyöhön.

 

Ps. Jos kaipaat lisää visuaalisen esittämisen taitoja fasilitoinnissa ja visualisoinnin menetelmiä, tsekkaa siihen tarkoitettu Ideapakka Fasilitointi ja piirtäminen!