Kirjoitettu: 1.10.2021

Usein kokouksissa ja erityisesti palavereissa käsitellään työhön liittyviä ongelmatilanteita, joita tiimin pitää yhdessä ratkoa. Osa ongelmista on helpompia, mutta vaikkapa projektin ongelmat voivat olla isojakin vyyhtejä, jotka estävät kehittämisen tai etenemisen.

Joskus ratkaisuja on vaikea löytää, kun sen kaikkia tahoja ei edes hahmoteta kunnolla. Silloin kannattaa ottaa käyttöön voimakenttä. Se on menetelmä, jonka avulla monisyisiä ongelmia voi purkaa hankkimalla uusia näkökulmia asiaan. Voimakenttä pakottaa näkökulman vaihtamiseen: kokouksessa ohitetaan ongelmatilanne miettimällä ensin haluttua tavoitetilaa, eli miltä ratkaistu asia näyttäisi. Sen jälkeen ongelmaa voidaan lähteä purkamaan keskustelussa, kun sitä tarkastellaan halutun lopputuloksen läpi. Miltä ongelma näyttää nyt, kun näkökulma on vaihdettu ja haluttua tilaa tai lopputulosta on määritetty yhdessä?

Voimakenttä

Voimakenttä on suunnittelumenetelmä, jonka avulla tunnistetaan päämäärää tai muutosta edesauttavia ja haittaavia elementtejä. Käytä menetelmää kartoittamaan nykytilaa suhteessa tavoitteeseen tai hahmottamaan muutostilanteen tekijöitä.

  1. Määrittäkää ensin tavoitetila, jossa haluttaisiin olla, tai muutos, jonka haluatte tapahtuvan.
  2. Jaa sitten osallistujat tarvittaessa pienryhmiin ja kerro prosessista:
    • Kukin ryhmä kerää tavoitteeseen pääsemisessä edesauttavia ja haittaavia tekijöitä.
    • Kunkin ryhmän tulokset käydään vuorollaan läpi, ensin edesauttavat ja sitten haittaavat voimat.
  3. Käytä valittua työskentelypohjaa (esim. digialusta, fläppi tai valkotaulu), johon kerätään pienryhmien pohdinnat ylös.
  4. Samoja asioita ei merkitä montaa kertaa.
  5. Tarkastelkaa tuloksia ja keskustelkaa niistä.

Voitte myös määrittää kullekin tekijälle tärkeys- tai painokertoimen ja ideoida niihin ratkaisuja.

Löydät Voimakentän uudesta Kokoukset ja palaverit -Ideapakasta! Pakan 40 menetelmää auttavat fasilitoimaan ja järjestämään parempia kokouksia ja palavereja. Pakka sopii sekä etä- että lähikokousksiin ja suosittelemme sitä tiiminvetäjille, projektipäälliköille, fasilitaattoreille ja kaikille, jotka haluavat kokouksista ja palavereista parempia. Lue pakasta lisää myös täältä.