Kirjoitettu: 26.5.2023

Piirtäminen on yksi fasilitoinnin aputyökaluista. Viime viikolla kirjoitimme piirtämisen ja piirustelun soveltamisesta fläppien ja työpohjien tekemisessä. Tällä kertaa pohdimme visuaalisen ajattelun hyötyjä fasilitoinnissa. Kortti on napattu uudesta ideapakasta: Fasilitointi ja piirtäminen.

Visuaaliset esitykset ovat yksi tapa lukea, tulkita, oppia ja muistaa erilaisia asioita. Visuaalinen ajattelu hyödyntää osittain samoja, mutta myös eri osia aivoista kuin tekstin lukeminen. Niinpä yhdessä tekstien kanssa se mahdollistaa laajemmin hahmotusta, ideointia ja ongelmanratkaisua, kuin pelkkä tekstien tuottaminen ja lukeminen.

Visuaalisen ajattelun näkökulmia – sovellettuna fasilitointiin – ovat esimerkiksi:

  • Kun ajatuksiaan siirtää yksinkertaisen piirustuksen muotoon, ne saavat selkeyttä ja oikean suunnan. Kuva vaatii rajaamaan pois vähemmän tärkeät asiat ja keskittymään olennaiseen.
  • Visualisoinnin ehdottomia hyötyjä ovat mm. mielikuvituksen herättely, osallistujien sitouttaminen, ajatteleminen isossa mittakaavassa sekä ryhmämuistin ja tuottavuuden tukeminen.
  • Visuaalisuus on parhaimmillaan avain selkeyteen, syvällisen ymmärryksen synnyttämiseen ja tehokkaaseen yhteistyöhön. Visuaalisen ajattelun teho perustuu siihen, että se puhuttelee monella eri tasolla.

Käytä symboleita

Visuaalisen ajattelun vinkkelistä fasilitoinnissa piirtäminen on mm. erilaisia symboleita. Symbolit ovat yksinkertaisia kuvia, jotka merkitsevät jotain ideaa tai ajatusta. Symbolit usein tiivistävät ja esittävät asian yksinkertaistetussa muodossa, joka avaa useita näkökulmia ja toimii muistin, oppimisen ja oivalluksen tukena.

Symbolit ovat usein yksinkertaisia kuvia esineistä. Käytä symboleita selventämään aiheita, tunnelmia ja kommentteja. Visualisoinnin maailmassa hehkulamppu edustaa harvoin itse hehkulamppua tai sähkövaloa, se on enemmänkin ideoiden ja kekseliäisyyden tai luovuuden symboli.

Voit yhdistellä symboleita yksinkertaisten graafisten elementtien kanssa, jolloin saat esim. luotua helppoja työpohjia ideoiden keräämiseen.

Vain mielikuvitus on rajana kunhan muistat, että vähemmän on enemmän. Saat erittäin hyvän työpohjan piirtämällä mustat tai harmaat kehykset leveällä tussilla ja sijoittamalla symbolin keskelle ylhäällä tai oikeaan alakulmaan.

Esimerkkejä symboleista: Tässä muutamia symboleita, joilla pääsee alkuun.

 

Lue lisää ideapakastamme Fasilitointi ja piirtäminen täältä.