Kirjoitettu: 21.9.2010

Olen viestinnän opettaja Tiina Airaksinen ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa, Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa eli Taikissa. Taik-historiani on noin kymmenvuotinen, ja ammattikorkeakoulukentällä olen askaroinut vuodesta 1994. Kouluttajan töitä teen mm. Viestintäheimo Klaanissa sekä Rastorissa. Reetta Kosken Ideapakka putkahti eteeni viime keväänä. Tutustuin siihen ja otin sen heti aktiiviseen käyttöön opetusryhmissäni.

Tänä syksynä olen aloittanut monen uuden ryhmän kanssa, joiden työskentelyä Ideapakka on jo ehtinyt hienosti palvella. Esimerkiksi ammattikorkeakoululaisten viestinnän peruskurssilla on ryhmäydytty cocktail-tilaisuuksissa. Jokainen on kirjoittanut paperille itsestään nimen sekä neljä asiaa: paikan, jossa haluaisi olla, mukavan puhumis- tai kirjoittamiskokemuksensa, tavoitteensa kurssille sekä auton, kukan tai eläimen, joka kuvaa itseä. Small talk on kukoistanut ja kollegoihin tutustuttu tämän hauskan menetelmän avulla! Toisessa ryhmässä on jo ehditty pitämään salama-alustuksia liiketalousviestinnän teemoista kuten talouselämän tekstit tai puheviestintä.

Tiina Airaksinen

Piristykseksi ja kevennykseksi olen toisinaan käyttänyt bullshit-bingoa. Metafora-työskentelyn avulla taas on usein päästy käsittelemään aiheiden peruskäsitteitä, vaikkapa sitä, mitä viestintä on. ”Viestintä on eri suuntiin kulkevaa vuorovaikutusta ja viihtymistä ihmisten kesken.” Siinä pieni poiminto syksyn metaforasadosta.

Taikissa opetan kirjoittamista. Peruskurssilaiset ovat aluksi pohtineet kirjoittamista porinaryhmissä, joissa on pähkäilty muun muassa, miksi ihminen kirjoittaa, miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa ja miten kirjoitustyötä voi helpottaa. Samalla on tuotu näkyväksi esiymmärrystä ja jaettu kokemuksia.

Taikin tieteellisen kirjoittamisen opiskelijoiden kanssa sovellan Ideapakan virikkeiden lisäksi erilaisia kirjoittamisen aktivointiharjoituksia kuten esimerkiksi vapaata, kontrolloitua kirjoittamista ja kuutiointia. Ryhmä koostuu lopputyötään tekevistä, ja heidän työtapanaan on prosessikirjoittaminen. Kokoonnumme ajoittain tekstipajoihin käsittelemään tekstiversioita, antamaan niistä palautetta ja keskustelemaan kirjoittamisen kysymyksistä.

Ideapakka kulkee kätevästi mukanani päivittäin. Se on rikas ja innostava menetelmien runsaudensarvi erilaisiin pedagogisiin tarpeisiin, erikokoisille ryhmille ja erilaisissa tilanteissa oivalluttamiseen. Ideapakka sopii oppimisen vauhdittajaksi jokaiseen päivään.