Kirjoitettu: 1.3.2024

Toiminnallinen fasilitointi viittaa sellaiseen fasilitointiin, jossa osallistujia kannustetaan vaikkapa ongelmanratkaisun tai ideoinnin prosessiin toiminnallisen tekemisen avulla. Toiminnalliset menetelmät voivat olla esimerkiksi leikkejä, pelejä, simulaatioita tai muita interaktiivisia harjoituksia, joiden avulla työstetään haluttuja tavoitteita yhdessä tekemällä.

Työelämässä luovuus toisinaan hukkuu rutiineihin, sääntöihin tai totuttuihin tapoihin. Kaikkea ei tarvitse itseisarvona muuttaa tai tehdä eri tavalla, mutta monesti jämähtäneet tilanteet ja niiden aukaisu hyötyvät uudenlaisista lähestymistavoista. Toiminnallisuuteen liittyy usein luovuus, sillä uusi työtapa auttaa tekijöitä ohittamaan jämähtäneen tilanteen ja näkemään tilanteen eri vinkkelistä. Toiminnallisten ja luovien tapojen supervoima on usein juuri näkökulman avartamisessa tai ongelmavyyhdin avaamisessa. Menetelmät ja harjoitteet ovat paikallaan silloin, kun halutaan – tai on tarve – ravistella ja kokeilla uskaliaasti jotain uutta lähestymistapaa.

Menetelmiä vaihtamalla voidaan myös oivaltaa jotain olennaista. Ehkäpä ongelma ja jämähdyksen syy ei olekaan se, mitä alunperin ajateltiin. Jos tiimissä on uskallusta, kokeilkaa toiminnallisia menetelmiä. Mitä haittaa siitä olisi?

Alla oleva menetelmä laittaa kaikki osallistujat piirtämään. Muista painottaa sitä, että tyylipisteitä ei jaeta, vaan piirtämisellä pyritään selittämään ongelmaa muuten kuin sanallisesti. Heittäkää siis kritiikki romukoppaan ja piirustelkaa!

Piirrä ongelma

Epämääräisesti ilmaistut ja väärin ymmärretyt ongelmat jäävät helposti käsittelemättä ja ratkaisematta. Yhteisessä ymmärryksessä liian usein ohitetaan kriittisin vaihe, eli ongelman selkeä määrittely tavalla, joka sitouttaa osallistujat pohtimaan mahdollisia ratkaisuja.

Piirrä ongelma on peli, jolla päästään tutkimaan monisyisiä ja hankalia ongelmia ensin sanallistamalla ja sen jälkeen piirtämällä niistä.

Menetelmää varten tarvitaan aihe, joka jollain tasolla koskettaa osallistujia sekä piirustelun välineet kaikille. Isommissa ryhmissä jaa osallistujat 6–10 hengen pienryhmiin.

Aloita jakamalla kaikille kyniä ja paperia ja esittele pelin aihe.

  1. Pyydä osallistujia miettimään ongelmaa, jota he ovat täällä ratkaisemassa. Jokainen osallistuja kirjoittaa luettelon asioista, jotka auttavat selittämään ongelmaa esim. vaikutusta arkeen tai teemaa, joka edustaa ongelmaa laajempana kokonaisuutena. Anna aikaa esim. viisi minuuttia.
  2. Pyydä osallistujia kääntämään paperinsa alassuin ja piirtämään kuvan, millä he selittävät ongelman ja siihen liittyviä asioita. Piirros voi olla yksinkertainen kaavio tai he voivat hyödyntää jotain metaforaa. Taiteellisuudesta ei jaeta palkintoja tai rangaistuksia. Piirustuksen tulee ainoastaan auttaa selittämään ongelma. Hyvä aika on 5–10 min.
  3. Kun kaikki ovat valmiita, pyydä osallistujia kiinnittämään piirustuksensa näkyville ja selittämään ne toisilleen. Selityksien jälkeen pyydä pohtimaan yhtäläisyyksiä ja eroja nähdyissä kuvissa.
  4. Jos pelissä on useampia pienryhmiä, kerätkää havainnot yhteiselle fläpille ja purkakaa keskustellen.

Piirrä ongelma ja 37 muuta piirustelun harjoitusta löytyy ideapakastamme Fasilitointi ja piirtäminen. Suosittelemme pakkaa kaikenlaisille fasilitaattoreille, tiimin- ja projektinvetäjille, johtajille sekä asiantuntijoille, joille havainnollistamisen taito on hyödyllistä arjen työssä.