Kirjoitettu: 8.3.2024

Adjektiivi heittäytyvä kuvastaa henkilöä tai toimintaa, joka on innokas, rohkea ja valmis ottamaan riskejä tai tarttumaan tilaisuuksiin aktiivisesti. Heittäytyvä asenne voi auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteitaan ja kasvamaan sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

Heittäytyvä ihminen on valmis astumaan ulos mukavuusalueeltaan ja kokeilemaan uusia asioita. Toisaalta se viittaa myös toimintaan, jossa asetutaan haastaviin tilanteisiin ilman epäröintiä. Nopea reagointi muutoksiin, uusien ideoiden hyväksyminen ja spontaani tilaisuuksiin tarttuminen ovat heittäytyvän ihmisen kykyjä.

Työelämässä on paljon vakiintuneita toimintatapoja ja työpaikat pursuavat ohjeita ja sääntöjä, joiden mukaan toimitaan. Säännöt ja rutiinit ovat ehdottomasti hyödyllisiä ja niillä on merkitystä työn organisoinnissa, kyvyssä toimia yhdessä sekä yksilöiden keinoissa järjestää omaa työtään. Rutiinit luovat turvaa ja selkeyttä.

Heittäytyminen ei ole rutiinien, ohjeiden ja sääntöjen vastakohta. Heittäytyminen on positiivinen voimavara säännönmukaisuuksien rinnalle.

Fasilitoinnin näkökulmasta heittäytyminen ja heittäytyvä asenne ovat erinomaisia työkaluja, jotka kannattaa ottaa käyttöön monissa tilanteissa. Esimerkiksi luovat ideointipalaverit tai muut näkökulman vaihtamista ja jumiutunutta ajattelua vapauttavat työelämän tilanteet hyötyvät heittäytymisestä. Kun yhdessä uskalletaan leikkiä ja irrotella uudella tavalla, löydetään usein oivallisia ratkaisuja ja inspiroivia ideoita jatkoa varten.

Alla oleva loitsu on menetelmä moneen tilanteeseen, joissa kaivataan heittäytymistä ja irtiottoa totutuista toimintatavoista.

Loitsu

Loitsu on menetelmä, joka avaa näkökulmia, ja neljän vaiheen kautta päätyy tutkimaan asian syvempää olemusta. Sen ideana on tutkia erilaisia näkökulmia tavalliseenkin aiheeseen. Loitsu antaa mahdollisuuden irrotella, sillä irtiotto tuo uuden näkökulman kohteesta myös kertojalle.

Loitsun kaava on:

 1. Se on… [kerro esimerkkejä loitsun kohteesta.]
  Aloitus on objektiivinen kohta tarinaa.
 2. Sinä olet… [kerro kuin se olisi ystävä tai kollega]
  Tämä on subjektiivinen osa tarinaa, jossa kertoja avaa myös henkilökohtaista suhdettaan kohteeseen.
 3. Ollos… [kuin kohde olisi korkea-arvoinen tai pyhä]
  Tarinan kohdetta aletaan nostaa, lisätä merkityksiä itselle, yhteiskunnalle ja historiallisesti. Mitä runollisempi, sen parempi.
 4. Olen… [kohde on elossa ja kertoja on sen sielu]
  Kohde puhuu kertojan kautta, neljäs vaihe on mahtipontinen ja komentava. Kuin Jumala puhuisi kuolevaisille.

Purkuvaiheessa kannattaa keskittyä seuraaviin kysymyksiin:

 • Miltä tuntui ja mitä huomasitte?
 • Neljä näkökulmaa – mikä niille oli erilaista ja samaa?
 • Jos näistä palataan takaisin aiheeseen, miltä se nyt näyttää?

Loitsun ja 40 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Radikaalin fasilitoinnin ideapakasta. Pakka sopii fasilitoinnin perusteet tunteville, rohkeille kouluttajille, sekä kehittymiskykyisille ryhmänvetäjille ja projektipäälliköille. Radikaalin fasilitoinnin menetelmät tähtäävät täyttämään tavallisen fasilitoinnin jättämää tyhjiötä.