Kirjoitettu: 15.3.2024

Kielitoimiston sanakirjan mukaan adjektiivi radikaali on merkitykseltään

perinpohjaisia muutoksia vaativa, äärimmäisyyshenkinen, jyrkkä, kumouksellinen.

Radikaalius on siis jotain tavallisesta toiminnasta tai ajattelusta poikkeavaa. Se voi olla vallankumouksellista, uudistavaa, uhkaavaa tai äärimmäisen voimakasta ajattelua tai tekemistä, ja sanalla on sekä positiivinen että negatiivinen puolensa.

Nykypäivän työelämässä kohtaamme usein paljonkin tarvetta uusiutua ja tehdä asioita eri tavalla. Jatkuvan muutoksen ja uudistumisen tarve tuli selkeimmin näkyville pandemian aikaan, jolloin organisaatioiden oli pakko tehdä digiloikka yllättäen ja nopeasti. Työntekoa täytyi miettiä monella tapaa uusiksi ja poikkeustilanne asetti kaikenlaisia vaatimuksia, joihin oli vastattava nopeasti. Pandemiassa opimme paljon kaikenlaista uutta, etenkin ison kasan työelämätaitoja ja joustavuutta. Poikkeusaika tästä näkökulmasta tarkasteltuna on hyvä esimerkki radikaalin positiivisesta puolesta.

Muutosta tarvitaan myös pandemian jälkeen. Organisaatiot etsivät koko ajan uusia ideoita, tekevät tuotekehittelyä ja etsivät parempia tapoja toimia. Fasilitoinnin näkökulmasta muutostarve on oiva paikka radikaaliudelle. Radikaalit menetelmät vaativat usein enemmän sekä fasilitoijalta että osallistujilta. Fasilitoijan kannattaa suunnitella ja harjoitella menetelmiä ennen tekemistä ja miettiä menetelmien tarkoituksenmukaisuutta sekä suhteessa osallistujiin että fasilitoinnin tavoitteisiin. Tekemisen edellytyksenä oleva osallistujien psykologinen turva tulee ottaa huomioon jo valmisteluvaiheessa ja sen rakentamista on hyvä vaalia läpi prosessin. Mieti esimerkiksi sitä, kuinka paljon tiimin jäsenten tuttuudella on merkitystä menetelmän onnistumiseen. Toisinaan turvallisuus tekemiseen syntyy vain, jos porukka tuntee toisensa hyvin.

Parhaimmillaan radikaalissa fasilitoinnissa pystytään raaputtamaan pintaa ihan uudella tavalla ja löydetään syvyyttä käsiteltyyn asiaan paremmin kuin muilla menetelmillä. Esimerkiksi alla oleva Älykästä savea on menetelmä, joka auttaa pilkkomaan kokonaisuuden osiin  ja katselemaan osia täysin uudella tavalla.

Älykästä savea

Älykästä savea on erittäin monisyinen ja monitahoinen menetelmä, jolla voidaan tarkastella ilmiöitä kokonaisuuden ja osasten kannalta erikseen. Menetelmän tavoitteena on saada näkyväksi monimutkaisia ja hankalasti hahmotettavia syitä, seurauksia ja riippuvuussuhteita. Menetelmää varten tarvitaan vain osallistujat sekä riittävästi aikaa ja tilaa liikkua.

Ota aikaa, pohjusta hyvin ja tee rauhassa. Kyseessä ei ole mikään helppo tai heittämällä vedettävä menetelmä. Vastaavasti tulokset saattavat olla mykistäviä ja todella puhuttelevia.

 1. Määritellään pohjaksi tilanne, jota halutaan tarkastella.
 2. Jokaisessa tarinassa on keskushenkilö eli protagonisti – tarinan ns. sankari – jota kussakin tilanteessa tarkastellaan.
 3. Lisäksi muita rooleja ovat voivat olla esim.
  • Antagonistit – sankarin vastustajat
  • Mahdollistajat – tapahtumia edesauttavat ihmiset tai olosuhteet
  • Esteet – mukaan voidaan ottaa kaikenlaisia esteitä, ihmisiä, esineitä, olosuhteita jne.
 4. Seuraa ns. morffausvaihe, jossa seurataan sankarin tarinaa. Jokainen rooli lähtee liikkumaan omien motivaatioidensa mukaisesti. Liikkuminen tehdään hitaasti havaintojen helpottamiseksi. Liike voidaan pysäyttää tai sitä voidaan kelata taaksepäin, kun nähdään jotain mielenkiintoista.
 5. Fasilitaattori tai erikseen valittu opas tarkkailee tapahtumia, pysäyttää toiminnan ja haastattelee ”patsaita”. Lisäksi voidaan haastatella katsojia, sillä heillä on usein parempi kokonaiskuva kuin tekijöillä.

Purkua pyritään tekemään sisällön suhteen koko tekemisen ajan. Osallistujien yksittäisiä kokemuksia voidaan purkaa myös simulaation jälkeen.

Älykästä savea ja 40 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Radikaalin fasilitoinnin ideapakasta. Pakka sopii fasilitoinnin perusteet tunteville, rohkeille kouluttajille, sekä kehittymiskykyisille ryhmänvetäjille ja projektipäälliköille. Radikaalin fasilitoinnin menetelmät tähtäävät täyttämään tavallisen fasilitoinnin jättämää tyhjiötä.