Kirjoitettu: 23.2.2024

Sanapari ’konventioita haastava’ tarkoittaa erilaisten käytäntöjen, normien tai perinteiden kyseenalaistamista tai vastustamista. Positiivisessa merkityksessä kyseenalaistaminen on ajattelun joustavuutta ja sen avaamista uudelle, uskallusta kohdata tuntematonta ja tehdä asioita uusilla tavoilla.

Työelämässä konventiot ovat mukavia ja turvallisia. Tietyt rutiinit ovatkin tarpeellisia, mutta esimerkiksi ideoinnissa ja ongelmanratkaisussa kangistuneet ajattelun mallit, uskalluksen puute tai vanhaan jämähtäminen voivat olla esteenä uuden innovoinnille. Joustava ajattelu ja konventioiden haastaminen – laatikon ulkopuolelta ajattelu – auttaa ratkomaan myös jumiutuneita tilanteita.

Vakiintuneiden toimintatapojen ja ajattelun tietoinen rikkominen on osa fasilitoijan arkea. Fasilitoija auttaa luomaan psykologisesti turvallisen tilan, jossa jokaisella on tilaisuus ravistella ajatuksiaan ja ideoida uudella tavalla – vanhojen hyväksi havaittujen keinojen rinnalla.

Jumiutuneissa tilanteissa auttaa usein se, että jokaiselle annetaan mahdollisuus haastaa. Alla esitelty menetelmä on oiva työkalu juuri niihin hetkiin, kun halutaan mahdollistaa myös negatiivisten puolien esilletuonti. Fasilitoijan näkökulmasta kaiken ei aina tarvitse olla vain positiivista ja harmonista. Post-it 2 me tuottaa rehellisen kuvan plussineen ja miinuksineen valitusta aiheesta, jonka jälkeen eteneminen ja jatkoideointi on rikasta ja palvelee tavoitteita. Samalla yhteinen ajattelu ja tekeminen vahvistuu uskaliaammaksi ja joustavammaksi, myös seuraavaa kertaa varten.

Post-it 2 me

Post-it 2 me on nykytilan, yhteisen hahmottamisen ja näkyväksi tekemisen menetelmä, jossa osallistujan ei tarvitse rajoittaa omaa ajatteluaan mihinkään tiettyyn kategoriaan aluksi. Sen avulla voidaan rakentaa kokonaiskuvaa, tuoda eri näkökulmia näkyviksi sekä hahmottaa käsiteltävän asian nykytilaa. Menetelmää varten tarvitaan vain yhteinen alusta tai kaksi fläppiä, tusseja ja liimalappuja.

  1. Määrittäkää yhdessä aihe, ongelma tai tilanne, jota haluatte tutkia ja tiivistää ydinkysymyksen tai juurisyyn ideoinnin pohjaksi.
  2. Jaa yhteinen taulu plussatauluun ja miinustauluun. Toiseen merkitään positiivisia asioita ja toiseen toimimattomia tai negatiivisia asioita aiheesta.
  3. Julista yksilötyövaihe, jossa jokainen osallistuu ja kirjoittaa yhden asian per liimalappu ja vie kirjoitetut laput jompaan kumpaan tauluun.
  4. Jatkotarkasteluun voi valita pelkästään toisen taulun tai valita taulujen sisällöistä vapaasti kummasta vaan.

Post-it 2 me ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.