Kirjoitettu: 12.1.2024

Vuoden vaihtuminen on luonnollinen pysähdyspaikka menneen tarkastelulle ja uusien prosessien hahmottamiselle. Henkilökohtaisia tavoitteita voi tarkastella kuluneen vuoden onnistumisina tai kasvupaikkoina. Lue blogistamme lisää reflektiosta täältä.

Uusi, eli alkava vuosi puolestaan on mahdollisuuksien aikaa. Kysymme itseltämme mihin suuntaan haluamme kulkea ja mitä haluamme saavuttaa. Tavoitteiden asettaminen alkaakin tavoitteiden tunnistamisesta. Oli kyse sitten omasta urapolusta, opiskeluista, terveydestä, ihmissuhteista tai henkilökohtaisesta kehityksestä, selkeät ja saavutettavat tavoitteet ovat tie onnistumiseen. Kun olet nimennyt tavoitteesi, on aika pilkkoa ne osiin. Mitä paremmin pureskelet ja suunnittelet tavoitteitasi, sen varmemmin pysyt fokusoituneena, motivoituneena ja järjestelmällisenä niiden saavuttamisessa.

Tavoitteita suunnitellessa ja asettaessa on hyvä muistaa myös se, että henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen on aina dynaaminen prosessi. Tavoittelemasi asiat eivät toteudu tyhjiössä ja niitä täytyy aika-ajoin myös tarkastella ja uudelleenarvioida. Jos käytät prosessin alkuvaiheessa vähän enemmän aikaa suunnittelemiseen ja mietit tavoitteitasi riittävän yksityiskohtaisesti, on matka niiden saavuttamiseen paljon helpompi, vaikka joutuisitkin matkan varrella muokkaamaan suunnitelmia tai niiden osia.

SMART-tavoitteet

SMART on tunnettu menetelmä selkeiden ja saavutettavien tavoitteiden asettamiseen. Sanana smart viittaa fiksuun, mutta nimi on myös akronyymi sanoista Specific (tarkat), Measurable (mitattavat), Achievable (saavutettavat), Relevant (aiheelliset) ja Time-bound (aikaan sidotut). Menetelmä sopii hyvin henkilökohtaisten fiksujen tavoitteiden asettamiseen ja suunnittelemiseen varsinkin silloin, kun tavoitteet alkavat hahmottua ja mietit, pitääkö niitä vielä muokata.

Pilko tavoitteesi osiin:

  • Specific: Onko tavoite tarkka? Selkeästi määritelty tavoite on helpompi saavuttaa. Nimeä tavoite, tarvitsemasi työkalut, muut resurssit, mahdollinen budjetti sekä aikahaarukka – ole mahdollisimman selkeä ja spesifi.
  • Measurable: Onko tavoite mitattavissa? Mittarit määrittävät onnistumisen tason ja tekevät etenemisen näkyväksi. Mieti, mitä kaikkia mittareita voit tavoitteellesi kehittää – aikatauluta myös mittareiden tarkastelulle aikaa tasaisin väliajoin.
  • Achievable: Onko tavoite saavutettavissa? Motivaation ylläpitämisen kannalta onnistumiseen pitää olla realistiset mahdollisuudet. Pilko isommat tavoitteet osatavoitteiksi – ponnistele pienempien askeleiden parissa arjessasi.
  • Relevant: Onko tavoite relevantti? Tavoitteen saavuttamisen pitää viedä kehitystä oikeaan suuntaan. Mieti myös miksi haluat saavuttaa juuri tämän tavoitteen – ethän ponnistele väärien asioiden parissa?
  • Time-bound: Onko tavoite aikataulutettu? Tavoitteilla pitää olla takarajat ja selkeä aikataulutus. Mieti tässä kohtaa myös saavutettavuutta – ethän lataa kalenteriasi liian täyteen mahdottomia aikatauluja.