Kirjoitettu: 26.1.2024

Kaksi edellistä blogausta käsittelivät henkilökohtaisen elämän suunnitelmien tekemistä. Löydät ne tästä SMART ja GROW. Tällä kertaa paneudumme tiimin yhteiseen tulevaisuuden suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.

Tiimeissä työskennellään aina jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimityö voi olla esim. erikokoisten ja -kestoisten projektien, hankkeiden ja tuotesuunnittelun parissa työskentelyä. Tiimityötä voidaan tehdä päivittäisestä arjesta käsin, jolloin se lähtee pienistä asioista ja niistä muodostuu ns. iso kuva. Tavoitteellisessa tiimityössä ja pidempikestoisissa projekteissa lähestytään samaa asiaa kokonaisuudesta käsin. Ensin hahmotellaan visio, joka pilkotaan tavoitteiksi ja siitä muodostuu mielekäs arjen tekeminen.

Kaiken em. tekemisen pohjana pitäisi aina olla suunnittelu ja yhteisen tekemisen pohjana mahdollisimman hyvä yhteinen suunnittelu. Jos tekijöllä ei ole hahmotusta kokonaisuudesta tai tavoite jää jotenkin sumeaksi, voi työn arjessa olla vaikea ymmärtää, mitä tehdään. Pahimmillaan tekemisen motivaatio saattaa kadota kokonaan, jolloin sekä työn mielekkyys että merkityksellisyys kärsii.

Kutsukaa mahdollisuuksien mukaan kaikki tiimin jäsenet suunnitteluvaiheeseen. Jokainen osallistuja pääsee näkemään kokonaisuuden ja tavoitteen eri puolia. Tällöin myös pienemmät osatavoitteet saavat merkityksen ja tiimi pysyy tekemisessään paremmin kartalla. Bonuksena deadlinet ja ajalliset tavoitteet tuntuvat loogisilta ja paremmin saavutettavilta, kun niitä on päässyt itse määrittämään.

Kokeile tiimisi kanssa Backcastingia, kun tulevaisuuden visio on selvillä, mutta suunnittelu sen saavuttamiseksi on vielä tekemättä.

Backcasting

Backcasting on osallistava menetelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmaa vision, tavoitteen tai toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Aluksi määritellään tulevaisuuden tahtotila tiettynä ajankohtana esim. toimintakauden päätteeksi. Tämän jälkeen määritellään tapahtumat ja toimenpiteet tahtotilan saavuttamiseksi. Käytä menetelmää tiimisi toiminnan suunnitteluun, kun haluatte jaettuun näkemykseen perustuvan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarvitset vain tusseja, liimalappuja, vapaata seinä- tai pöytätilaa, tai jaetun virtuaalialustan.

  1. Laadi aikajana, jonka vasen pää edustaa nykytilaa ja oikea pää tulevaisuuskuvaa. Aikajanoja voi olla useita riippuen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien määrästä.
  2. Erittele tulevaisuuskuvasta asiat, joissa on tapahtunut muutoksia nykytilanteesta. Kirjaa nykytilasta muuttuneet elementit janan oikeaan päähän ja vastaavat elementit nykytilanteesta vasempaan päähän.
  3. Kirjaa aikajanalle tulevaisuuskuvasta nykytilaa kohti edeten tapahtumia ja tekoja, jotka ovat edellytyksenä tulevaisuuskuvan toteutumiselle. Huomioi tapahtumien syy-seuraussuhteet ja tapahtumaketjun loogisuus.
  4. Tapahtumaketjun valmistuttua kirjaa tapahtumien yhteyteen niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.
  5. Käy tapahtumaketju läpi ja laadi toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi.

Backcastin ja 52 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Ketterän fasilitoinnin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa kaikille ketterien tiimien vetäjille, Scrum Mastereille ja Product Ownereille, tietotyön fasilitaattoreille sekä Agile Coacheille.