Kirjoitettu: 2.2.2024

Viime viikon blogissa tehtiin tiimin yhteisiä tulevaisuudensuunnitelmia. Tiimityössä yhdessä tehty suunnittelu hitsaa yksilöitä osaksi tiimiä ja auttaa selkeyttämään tekemisen ja eri vaiheiden merkityksellisyyttä, kun jokainen on päässyt osallistumaan suunnitteluun.

Suunnitelmat voivat olla suurempia kokonaisuuksia, jolloin niiden kirkastaminen vaatii lähempää tarkastelua ja pilkkomista. Toisinaan tavoitteita voi myös olla niin paljon, että yhdessä kannattaa pysähtyä analysoimaan yksittäisiä tavoitteita ja priorisoida niiden tekemistä.

Priorisointi on yksinkertaisesti asioiden järjestämistä tärkeysjärjestykseen ja tärkeimpien asioiden erottamista vähemmän tärkeistä. Päätöksenteko on osa priorisointia, jolloin tärkeimmät asiat päätetään nostaa tekemisen keskiöön ja vähemmän tärkeät jätetään hautumaan. Suunnittelun tässäkin vaiheessa tiimin osaaminen on usein kullanarvoista: priorisointiin ja päätöksentekoon kannattaa osallistaa kaikki tiimin jäsenet mukaan, jotta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tekemisen priorisointiin omalla asiantuntijuudellaan. Bonuksena jokaisen sitoutuminen tiimiin sekä suunnitelmiin vahvistuu yhteisen päätöksenteon kautta.

Alla esitelty tavoitematriisi on hyvä suunnittelun työkalu yhdessä tehtävään priorisointiin ja päätöksentekoon.

Tavoitematriisi

Tavoitematriisi on menetelmä tavoitteiden hahmottamiseen ja priorisointiin. Se on oiva suunnittelun työkalu, joka ohjaa arvioimaan ja vertailemaan erilaisia tavoitteita, auttaa organisaatioita, tiimejä ja yksilöitä tekemään perusteltuja päätöksiä ja allokoimaan resursseja tehokkaasti. Matriisi sopii hyvin myös ideointiprosessin analysointiin, tarkasteluun, suunnan selvittämiseen ja kehityskohteiden osa-alueiden tutkimiseen.

Välineiksi tarvitset vain fläppipaperia, kyniä ja tusseja tai sopivan jaetun virtuaalialustan.

  1. Tiivistäkää tarkasteltava aihe. Mitä haluatte arvioida ja saavuttaa?
  2. Kirjoita matriisin keskimmäisiin ruutuihin tarkasteltavat näkökulmat valitusta aiheesta.
  3. Matriisin vasempaan reunaan kirjataan ihannetavoitteet ja oikeaan reunaan minimitavoitteet.
  4. Tarkastelkaa ja pohtikaa jokainen matriisin ominaisuus läpi. Missä vaiheessa prosessia tällä hetkellä ollaan ihannetavoitteen ja minimitavoitteen välillä?
  5. Merkitse kohta nuolella kuvaamaan suuntaa, jota kohti prosessi on menossa.
  6. Keskustelkaa kehityskohteista, vahvuuksista ja muodostakaa rohkeasti tavoitteita!

Toimenpiteet kannattaa kirjata ylös ja palata niihin myöhemmin.

Tavoitematriisin ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.