Kirjoitettu: 13.10.2023

Ryhmäytymisen ytimessä on tutuksi tuleminen. Tiimityö tuo yhteen yksilöitä, joilla on yhteinen päämäärä ja tavoitteet. Yhteistyö sujuu sitä paremmin, mitä tutumpia toisten tiimiläisten kanssa ollaan. Mitä tutumpia tiimiläiset ovat, sen paremmin myös kommunikaatio sujuu – ja sitä kautta työskentely on kitkattomampaa.

Ryhmässä tarvitaan kommunikaatiota ja erilaisia viestintätaitoja. Tuttujen ihmisten kanssa on helpompi jutella oikeastaan kaikesta, myös ongelmatilanteista. Ryhmäytymisen avulla opitaan ymmärtämään tiimin jäsenten erilaisuutta, ajattelutapoja ja luodaan yhteisiä pelisääntöjä, joiden turvin työskentely on mukavampaa.

Työkavereille ei tietysti tarvitse kaikkea jakaa omasta elämästään, mutta siltoja voi rakentaa rupattelemalla myös muista kuin työasioista. Kun tiimissä kerrotaan esimerkiksi harrastuksista, opitaan ymmärtämään toisten maailmaa ja ajattelutapoja ihan eri tavalla kuin pelkistä työasioista juttelemalla. Ja onhan erilaiset juttutuokiot myös piristäviä taukoja työnteon keskellä!

Erilaisia hahmotus- ja ajattelutapoja voi oppia tuntemaan myös hauskoilla tavoilla, kuten alla olevan piirusteluharjoituksen kautta.

Yhteinen ajattelu ja toisten näkökulma

Me ihmiset mielellämme oletamme asioita. Tämän yksinkertaisen harjoituksen avulla saadaan mielipiteiden moninaisuus näkyväksi ja huumorin avulla esiin.

Kahvinkeittoharjoitus

 1. Ohjeista harjoitus: Piirustele, miten keitän hyvää kahvia. Aikaa 5 min.
 2. Jätä käyttämällesi fläpille tilaa kolmelle kysymykselle, voit kirjoittaa ne etukäteen itsellesi luntiksi:
  • Mitä yhteistä?
  • Mitä erilaista?
  • Mitä tästä opimme?
 3. Kun piirrokset ovat valmiita, käsitelkää ensimmäinen kysymys: Mitä yhteistä?
 4. Voitte käydä keskustelun pienryhmissä. Pyydä ryhmiä kirjaamaan ylös mitä kaikkea heillä oli piirroksissaan. Keskusteluaikaa esim. 10 min.
 5. Kirjaa ylös fläpillesi vain ne asiat, jotka jokaiselle ryhmälle olivat samoja.
 6. Esitä toinen kysymys ja anna keskusteluaikaa. Keskustelun jälkeen kirjaa fläpillesi ryhmien väliset eroavaisuudet.
 7. Esitä kolmas kysymys: Mitä tästä opimme? Keskustelun jälkeen kirjaa tulokset fläpillesi.

Vinkki
Harjoitusta voi soveltaa mihin tahansa asiaan, joka on vaikea pala purtavaksi tai josta halutaan tuoda mahdollisimman monenlaisia näkökulmia esille ja keskustella eroista.

Lisää piirusteluharjoituksia löydät keväällä 2023 julkaistusta ideapakasta Fasilitointi ja piirtäminen. Suosittelemme pakkaa kaikenlaisille fasilitaattoreille, tiimin- ja projektinvetäjille, johtajille sekä asiantuntijoille, joille havainnollistamisen taito on hyödyllistä arjen työssä.