Globe by Freepik, Idis by Ideapakka.
Kirjoitettu: 20.10.2023

Kaikissa tiimeissä tarvitaan ryhmäytymistä. Uudet työkalut ja digitalisaatio ylipäätään on mahdollistanut työskentelyn monipaikkaisesti. Saman tiimin jäsenet saattavat tehdä töitä monista eri paikoista käsin: osa on toimistolla, toiset työskentelevät kotoaan etänä, joku yhdistyy palaveriin kesämökiltään tai tekee pidemmän ajan vaikkapa ulkomailta käsin. Ryhmäytymisen merkitys vain lisääntyy, mitä hajautetummin työskentelemme. Yksilötyö on usein helpompaa, mutta vaivaa on nähtävä, jotta muistamme myös yhteiset tavoitteet ja kommunikaatio tiimissä sujuu kitkatta.

Monikansalliset organisaatiot muodostavat tiimejä kansainvälisesti tai organisaatiot muodostuvat eri puolilla maailmaa olevista toimipisteitä, jolloin tiimin jäsenet työskentelevät pääosin etäyhteyksien välityksellä – monipaikkaisesti. Organisaatiokulttuurin haluttaisiin olevan joka puolella sama, mutta työtapojen lisäksi paikalliset kulttuurierot voivat korostua etenkin ongelmatilanteissa, jos tiimin ryhmäytyminen on jätetty vähälle huomiolle. Tutustuminen ja ryhmäytyminen luo ymmärrystä ja rakentaa siltoja. Tästä syystä ryhmäytymistä kannattaa vaalia ja fasilitoida kansainvälisissä tiimeissä.

Eri kulttuuritaustasta olevia ihmisiä on usein myös Suomessa sijaitsevissa organisaatioissa. Näissäkin tiimeissä kannattaa miettiä ryhmäytymistä monikulttuurisuuden kautta. Tosin on syytä ymmärtää, että kulttuurierot ja kansalaisuudet eivät ole ainoa, eikä edes välttämättä määräävä, ulottuvuus yksilöissä ja heidän ajattelussaan.

Monikulttuurinen tiimi

Useista eri kansallisuuksista koostuvan tiimin hitsaaminen yhteen edellyttää, että ihmiset oppivat ymmärtämään kulttuuritaustojen vaikutuksen tiimin jäsenten käyttäytymiseen. Monikulttuurisessa tiimissä onkin hyvä nostaa esille jäsenten kulttuureja ja tehdä näkyväksi ihmisten erilaiset taustat ja toimintaympäristöt.

Menetelmä sopii, kun haluat nostaa kulttuurieroja esiin uuden tai vanhan tiimin kanssa, sekä silloin kun haluat, että eri maissa toimivat tiimin jäsenet oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toisiaan paremmin.

Ota huomioon, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä tällaisten tehtävien merkitystä. Muista siis perustella tiimillesi, miksi tämä harjoitus tehdään (tutustuminen, yhteistyön helpottaminen, yhteisöllisyyden lisääminen).

  • Pyydä tiimin jäseniä oman nimen lisäksi esittäytymään yhdellä sanalla, joka kuvastaa omaa kulttuuria/maata parhaiten.
  • Virtuaalinen matkailu: jokainen tiimin jäsen näyttää yhden tai enintään kaksi kuvaa omasta kaupungistaan/maastaan ja kertoo miksi nämä paikat ovat heidän maalleen tärkeitä.
  • Käytä eri maissa sijaitsevan tiimin videoyhteyttä ainakin välillä, jotta ihmiset näkevät toisensa. Eleiden ja ilmeiden näkeminen on tärkeä osa vuorovaikutusta.

Monikulttuurinen tiimi ja 48 muuta johtamisen menetelmää löydät Hyvän johtamisen työkalupakista. Pakka soveltuu erityisesti johtamiseen, projektinvetämiseen ja tiimin esimiehille. Pakan menetelmien avulla tuet, kehität ja arvioit esimiestyöskentelyä.