Kirjoitettu: 6.10.2023

Ryhmäytyminen on tiimin jäsenten tutuksi tulemista ja läheisyyden tunteen kokemista. Hyvin ryhmäytyneessä tiimissä koetaan psykologista turvallisuuden tunnetta, positiivista ilmapiiriä, jossa yhdessä tekeminen on mutkatonta ja viestintä toimii kitkattomammin. Hyvin ryhmäytyneen tiimin tunnistaa keskinäisestä luottamuksesta ja se näkyy usein tekemisessä.

Digimaailma on mullistanut perinteistä ryhmätyöskentelyä ja se mahdollistaa monipaikkaisuuden työelämässä. Kun tiimi ei istu naamatusten samassa toimistossa tai kokoushuoneessa, kannattaa ryhmäytymiseen panostaa entistä enemmän. Fyysisen etäisyyden ei tarvitse olla este tutustumiselle ja ryhmäytymiselle. Henkisen yhteyden tunne on tärkeämpää kuin se, että ollaan samassa toimipisteessä.

Fasilitoidessa monipaikkaista tiimiä on hyvä huomioida ryhmäytymisen harjoitukset jokaisessa yhteistilaisuudessa sekä niiden välisinä aikoina. Tutustuminen, yhteiset hetket vaikkapa virtuaalisten aamukahvien muodossa ja palavereiden starttaaminen jollakin ryhmäytymisen ja virittäytymisen menetelmällä ylläpitävät ja kasvattavat tiimin luottamusta ja yhteishenkeä.

Muista ottaa fasilitointia suunnitellessa huomioon kaikki monipaikkaisen ryhmän käyttämät alustat ja työvälineet:

  • Onko osa tiimistä samassa tilassa?
  • Mitä alustoja käytetään?
  • Mihin kerätään yhteiset muistiinpanot yms.?
  • Minkälaiset menetelmät toimivat valituilla alustoilla?

Kokeile esimerkiksi erilaisia leikillisen tutustumisen menetelmiä tiimiytymisen tueksi. Alla on hyviä vinkkejä, joista voit lähteä liikkeelle!

Leikillinen tutustuminen

Tutustuminen on edellytys luottamuksen syntymiselle. Hajautetussa tiimissä luottamus on erityisen tärkeää, sillä luottamuksen lisääntyessä kynnys ottaa yhteyttä työkavereihin madaltuu, avoimuus ja tiedonjako lisääntyvät sekä yhteistyö- ja kommunikaatiosovelluksia käytetään monipuolisemmin.

Menetelmä sopii tiimin alkuvaiheessa tutustumisen nopeuttamiseen tai milloin tahansa yhteisöllisyyden ja me-hengen rakentamiseen.

  • Tee kuvapankkikuvista kollaasi: jokainen valitsee kuvan ja kertoo jotakin itsestään kuvan avulla, esim. mikä kuvista kuvaa parhaiten minua työntekijänä.
  • Jokainen esittelee oman kuvansa: oma työpiste, suosikkilomakohde, lemmikki jne.
  • Aloita ystäväkirja yhteisessä keskusteluryhmässä: yksi kysymys joka viikko (lempiruoka, harrastukset, suosikkibändi jne.)
  • Esittelyvideot: jokainen kuvaa kännykällä videon kertoen jotain itsestään.

Vinkkejä

  • Hyödynnä tutustumiseen ideoita televisiosta. Esim. Kuutamolla-ohjelmaa mukaillen jokainen tiiminjäsen vuorollaan kertoo itsestään kolme väittämää, joista kaksi on totta ja yksi valetta. Muut vuorollaan arvaavat, mikä väittämistä ei pidä paikkaansa.
  • Tee tutustumisesta tietovisa esim. Kahoot-ympäristöön. Pyydä jokaista kertomaan etukäteen itsestään jotakin, mitä muut eivät hänestä tiedä, ja rakenna sen jälkeen tietojen avulla visa.

Löydä lisää monipaikkaisen tiimin menetelmiä Monipaikkaisen tiimin ideapakasta! Pakka soveltuu erityisesti tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja työelämän uudistajille!

Ps. Pakan käsikirjoittalta Ulla Vilkmanilta löytyy ihan uunituore kirja monipaikkaisen työn kehittämiseen!