Kirjoitettu: 29.10.2021

Yhteisöllisyys ja hyvä yhteinen henki ovat perustana tiimin toimivuudelle. Työskentely sujuu jouhevammin, motivaatio yhteistyöhön pysyy korkealla ja kynnys lähestyä toisia madaltuu, kun tiimin yhteishenki on kunnossa. Monipaikkaiset tiimit saattavat synnyttää ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita. Niinpä yhteenkuuluvuuden tunnetta täytyy rakentaa ja ylläpitää aktiivisesti.

Kaikenlainen vapaamuotoinen vuorovaikutus palaverien ja kokousten lisäksi vahvistaa yhteisöllisyyttä. Rupattelu kahvihuoneessa kasvattaa yhteishenkeä ja rakentaa tiimin yhteistoimintaa. Monipaikkaisessa tiimissä voit rakentaa mielekkäitä yhteisiä hetkiä, jotka korvaavat toimiston käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluja virtuaalisesti. Vapaamuotoisessa vuorovaikutuksessa tiimin jäsenet voivat jutella työn ulkopuolisia asioita, satunnaisesti myös työhön liittyviä asioita ja tilanteita. Keskustelkaa yhdessä erilaisista virtuaalisista käytännöistä, jotka voisivat innostaa tiimiläisiä osallistumaan yhteisiin hetkiin ja luokaa yhdessä jutustelurutiineja.

Yhteiset hetket

Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy ja vahvistuu, kun tiimille syntyy yhteisiä hauskoja muistoja. Hauskat muistot syntyvät yhteisissä hetkissä. Hajautetussa tiimissäkin tarvitaan kohtaamisia. Tiimin jäsenille on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Parasta on, jos yhteisiä hetkiä voidaan järjestää kasvotusten lähitapaamisina. Kaikilla tiimeillä tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai lähitapaaminen onnistuu vain harvoin. Yhteisiä hetkiä voi ja kannattaa järjestää myös etänä. Olennaista on järjestää hetkiä säännöllisesti. Mieti tiimillesi sopiva tapa kohdata etänä, alla vinkkejä, joita voit käyttää.

  • Jatkuva kahvihuonelinkki, johon voi mennä joka päivä samaan aikaan tarkistamaan keitä muita on paikalla.
  • Happy Hour: iltapäivän yhteinen työskentelyhetki -etäkokousyhteys avoinna.
  • Turinatunti: vapaamuotoiseen keskusteluun varatut etäkokoushetket.
  • Tiimilounas tai illallinen etänä (kansainvälisessä tiimissä tämä toimii hauskana tapana myös tutustua eri kulttuureihin ja niiden ruokiin).
  • Opastettu kierros: tiimin jäsenet esittelevät vuorollaan videoyhteydellä oman toimipisteensä tai työtilansa.
  • Tärkeät kuvat: pyydä jokaista esittelemään palaverissa jokin itselle tärkeä kuva ja muut saavat esittää kuvista kysymyksiä.
  • Muistojen seinä: tiimin jäsenet piirtävät virtuaaliselle valkotaululle jonkin työhön liittyvän muiston ja sen jälkeen jokainen kertoo kuvaan liittyvän muiston muille.

Omalle tiimille sopivien yhteisten hetkien keksimisessä on vain mielikuvitus rajana. Minkä tahansa idean sopivuutta voi pohtia miettimällä, miten tämän voisi toteuttaa virtuaalisesti. Jos tiimin jäsenet ovat maantieteellisesti kovin hajallaan, voi olla kiva idea silloin tällöin kokoontua samaan paikkaan tekemään päiväksi töitä.

Yhteiset hetket ja 33 muuta monipaikkaisen tiimin menetelmää löydät uudesta Monipaikkaisen tiimin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa erityisesti tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja työelämän uudistajille. Pakan menetelmiä voit soveltaa sekä jatkuvasti hajautettuna toimivan tiimin työskentelyyn että kertaluontoisten projektien ympärille syntyvien tiimien tekemiseen. Verkkopuotiin pääset tästä.