Kirjoitettu: 22.10.2021

Vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä tiimityötaidoista. Tiimin jäsenten taidot keskustella yhdessä, esittää mielipiteitä ja ajatuksia sekä kuunnella aktiivisesti toisiaan on olennainen osa ilmapiiriä ja vaikuttaa töiden edistymiseen ja tekemisen mielekkyyteen. Yhdessä tekeminen sujuu ja työ tuntuu mukavalta hyvässä ja avoimessa ilmapiirissä, jossa jokainen uskaltaa keskustella ja esittää näkökulmiaan rohkeasti. Kokemukset kuulluksi tulemisesta lisäävät hyvinvointia ja motivaatiota. Tärkein tuki omalle tekemiselle syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa tiimin kanssa työn arjessa.

Monipaikkaisen tiimin vuorovaikutukseen vaikuttaa etäisyys ja teknologiavälitteisyys. Kun satunnaiset kohtaamiset toimistolla puuttuvat, korostuu viestien ja puheluiden merkitys. Teknologian vaikutukset vuorovaikutukseen kannattaa nostaa esille ja luoda tiimiin viestintäkäytäntöjä, jotka ovat mielekkäitä ja hyödyllisiä. Erilaiset yhteiset hetket ja vapaamuotoinen vuorovaikutus on tärkeää myös monipaikkaisen tiimin työskentelyssä, joten kehittäkää yhdessä viestintäkäytäntöjä, jotka tukevat myös työn sosiaalista puolta. Yhteiset hetket lisäävät vuorovaikutusta ja lähentävät tiimiä.

Keskinäinen tuki tiimissä

Etäällä olevat tiimin jäsenet kokevat usein saavansa vähemmän tukea verrattuna lähitiimissä työskenteleviin. Kokemus riittävästä tuesta ehkäisee stressiä, uupumusta sekä tyytymättömyyttä työssä. Tukea tarvitaan toki tiiminvetäjältä, mutta myös tiimikavereilta. Tuki voimavaratekijänä auttaa jaksamaan paremmin silloin, kun työ on kuormittavaa esimerkiksi silloin, kun työssä ilmenee epävarmuutta, muutoksia, kiirettä tai haastavia tilanteita.

Tuloksellisessa tiimissä jäsenet kokevat saavansa riittävästi työhön liittyvää informaatiota, mutta sen lisäksi tiimissä toteutuu myös emotionaalinen tuki. On siis tärkeää, että tiimin jäsenet kokevat saavansa tarvittaessa tukea ja apua, kannustusta ja kannattelua. Jokainen tietää, että voi aina kääntyä muiden puoleen.

 • Kerro tiimille, miksi yhteiset hetket ja vapaamuotoinen vuorovaikutus on tärkeää hajautetussa tiimissä.
 • Tarkastelkaa, minkälaisia rutiineja teillä on tällä hetkellä tiedonjakamiseen ja vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen:
  • Onko tiedonkulkuun liittyviä käytäntöjä tarpeen kehittää?
  • Millaista vapaamuotoista vuorovaikutusta meillä on tällä hetkellä?
  • Minkälaisia yhteisiä hetkiä tiimiin kaivataan lisää?
  • Miten toteutamme käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluja virtuaalisesti?
 • Sopikaa tarpeen mukaan uusista rutiineista, joita lähdette kokeilemaan.

Keskinäinen tuki tiimissä ja 33 muuta monipaikkaisen tiimin menetelmää löydät uudesta Monipaikkaisen tiimin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa erityisesti tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja työelämän uudistajille. Pakan menetelmiä voit soveltaa sekä jatkuvasti hajautettuna toimivan tiimin työskentelyyn että kertaluontoisten projektien ympärille syntyvien tiimien tekemiseen. Verkkopuotiin pääset tästä.