Kirjoitettu: 5.5.2023

Upouusi Ideapakka on täällä! Fasilitointi ja piirtäminen on harjoitus- ja menetelmäpaketti jokaisen fasilitaattorin taskuun.

Piirtäminen ja visualisointi ovat fasilitaattorin taitoja, joita osa tarvitsee päivittäin ja todella moni vähintäänkin kokouksissa ja lähitoteutuksissa. Perustaidot ja visuaalinen ajattelu kuuluvat hyvän fasilitaattorin perusvalmiuksiin ja niiden hyödyntäminen on helppoa, kun perusteet ovat hanskassa.

Tämä Ideapakka keskittyy piirtämiseen osana yhteistä tekemistä – oli se sitten kokouksia, kehittämistä, yhdessä ajattelua tai visuaalisen ajattelun hyödyntämistä. Piirtäminen tässä kontekstissa on nimenomaan ajattelemisen työväline, joten tässä pakassa piirtämisen lähtötaidoilla ja tyylillä ei ole suurta merkitystä. Riittää, että kuvista ja kuvioista saa selvää.

Piirustelun pakassa käydään läpi fasilitointia tukevia visuaalisia menetelmiä ja niiden perusperiaatteita, esitellään erilaisia työkaluja ja sovelletaan niitä fasilitoinnin työvälineinä. Erilaiset piirustusharjoitukset ja menetelmät kehittävät piirustelun valmiuksia sekä ohjaavat soveltamaan erilaisia kuvia ja kuvioita visuaalisen ajattelun ja esitysten tukena.

Pakka on oiva lisä kelle tahansa fasilitaattorille, mutta myös tiimin- ja projektinvetäjille sekä ylipäätään kaikille, jotka haluavat hyödyntää piirtämistä yhteisenä kehittämisen työkaluna.

Tiina Hoskari

Pakan käsikirjoittaja-kuvittajalla on vuosikymmenten kokemus visuaalisen ajattelun saralta eri rooleista. Hän on toiminut alalla kouluttajana ja koulutusten kehittäjänä sekä visuaalisena fasilitaattorina, Graphic Recorderina ja kuvittajana. Tänä päivänä hän toimii visuaalisena valmentajana.

 

Mitä piirustelu on ja mitä se ei ole?

Piirustelu on:

 • erilaisten merkkien yhdistelemistä
 • tiedon kiteyttämistä selkeään ja muistettavaan muotoon
 • tiedon jäsentämistä ja organisoimista
 • yksi kirjoittamisen muoto
 • tapa toimia ja ajatella
 • tapa tehdä asiat näkyviksi
 • tapa osallistaa ihmisiä yhteiseen ajatteluprosessiin
 • tapa huomioida erilaisia oppijoita yhtäaikaisesti
 • tapa luoda merkitystä
 • kulttuurinen asia

Piirustelua on myös kynän juoksuttaminen paperilla tehden erilaisia merkityksettömiä kuvioita. Tässä muodossaan metodi edustaa enemmän rentoutumis- ja palautumiskeinoa.

Piirtäminen ja piirustelu eivät ole:

 • Piirustelu ei ole taiteen tekemistä, maalaamista tai mitään tiettyyn taitoon liittyvää toimintaa.
 • Piirustelu ei myöskään ole asia, jota arvostellaan tai vertaillaan. Ei tarvitse luoda liian aidon tai oikean näköistä. Riittää, että asia on sinne päin ja ymmärrettävissä.

Osallistujat piirtämään:

Monissa fasilitoinnin tilanteissa on tarkoituksenmukaista muidenkin kuin fasilitoijien piirtää. Kannusta ja rohkaise osallistujia piirustelemaan. Anna heille lupa ja näytä itse esimerkkiä. Tehkää lämmittelyharjoituksia ennen kuin aloitatte, sillä piirustelu voi vaatia tottumattomalta psyykkisesti paljon – älä pakota ketään. Pidä huolta myös riittävästä tauottamisesta, sillä metodi on intensiivinen.

Pakan löydät verkkopuodistamme.