Kirjoitettu: 6.4.2023

Mindfulness on tietoista läsnäoloa tässä ja nyt, taitoa havainnoida mielen ja kehon tuntemuksia sekä tyynnyttää niitä. Tietoisuustaidot auttavat rauhoittumaan, keskittymään, virittäytymään ja havainnoimaan. Mindfulnessin työkalut ovat keskittymis- ja läsnäoloharjoituksia, joita kuka tahansa voi harjoittaa päivittäin erilaisissa arjen tilanteissa.

Mindfulness on hyödyllinen työkalu myös työelämässä. Tietoisen läsnäolon harjoitteet ovat useimmiten helppoja ja yksinkertaisia ja niitä voidaan tehdä stressaavan työtilanteen rauhoittamiseksi tai hektisen työpäivän hiljentämiseksi. Päivät voivat olla pitkiä tehtävälistoja tai täynnä palavereita toinen toisensa perään, tietoisuus ja läsnäoleminen tässä ja nyt auttavat yksilöä ja ryhmää tekemään parempaa työtä yhdessä.

Fasilitoinnin kannalta mindfulnessin harjoituksia voidaan helposti soveltaa myös yhdessä tekemiseen. Hankalien tilanteiden tai ongelmien ratkaisu sujuu sitä paremmin mitä enemmän osallistujat ovat virittäytyneet yhteistyöhön. Virittäytyminen on rentouttava ja fokusoiva menetelmä kokousten ja palavereiden alkuun, jonka avulla luodaan kiireetöntä ja läsnäolevaa tunnelmaa yhteiseen tilanteeseen. Yhteistyö soljuu mukavammin, kun tiimi virittäytyy ensin yhdessä samalle taajuudelle muutaman minuutin ajan.

Virittäytyminen

Virittäytyminen on tapa aloittaa tapaaminen tai keskustelu. Se rentouttaa ja luo kiireettömyyden tuntua tapahtumaan. Menetelmä avaa kuuntelulle ja auttaa kohti yhteisiä päämääriä.

Käytä menetelmää tapaamisten, kokousten tai neuvottelujen alussa. Tarvitset vain äänimerkkiä varten kellon tai kännykän sekä muutaman minuutin aikaa menetelmälle.

  1. Kerro kaikille, että tarkoituksena on hiljentyä hetkeksi ja virittyä yhteistyöhön. Kerro kuinka pitkään virittäytyminen kestää.
  2. Ottakaa hyvä ja rento asento. Silmät voi sulkea tai katsoa eteen alaviistoon.
  3. Anna äänimerkki virittäytymisen aloittamiseksi.
  4. Jokainen hiljentyy.
  5. Kun sovittu aika on kulunut, anna äänimerkki virittäytymisen päätteeksi.

Kokeile virittäytymistä tapaamisiin, joissa on erityisen tärkeää, että kaikki ottavat toisensa mielipiteet huomioon. Kerro kaikille etukäteen virittäytymisestä samalla kun tiedotat tapaamisen muista sisällöistä.

Virittäytyminen ja 31 muuta mindfulnessin menetelmää löydät Mindfulness työssä -ideapakasta. Pakka sopii vapaasti työyhteisön jaettuun käyttöön ja kaikille ihmisille, jotka kokevat arjen täyttyvän hallitsemattomasti työstä ja muista velvoitteista!