Kirjoitettu: 14.4.2023

Työssä viihtyminen on meille kaikille olennainen voimavara. Oman työn kokeminen merkityksellisenä ja mielekkäänä lisää motivaatiota ja jaksamista arjen puserruksessa niinä vähän huonompinakin päivinä, kun väsyttää, keskittyminen tuntuu vaikealta ja työ maistuu puulta. Osa työelämätaitoja on oman työn tarkastelu ja siihen liittyvien tunteiden käsittely. Usein etäisyyden ottaminen ja reflektointi auttaa näkemään omaa tekemistä ja roolia työssä isommassa kuviossa.

Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon harjoitukset soveltuvat mainiosti työn reflektointiin. Tietoisen läsnäolon avulla voi kohdistaa havainnointia ja tunteiden tarkastelua tässä ja nyt. Työn mielekkyys on harjoitus, jonka avulla omaa työtä on mahdollista arvioida silloin, kun työ tuntuu hankalalta tai liian rutiininomaiselta ja keskittyminen herpaantuu. Uuden suunnan löytäminen reflektion kautta lisää merkityksellisyyden kokemusta ja auttaa hahmottamaan oman työn ja organisaation toimintaa uudesta näkökulmasta.

Työn mielekkyys

Työn mielekkyys on tapa ottaa etäisyyttä liialliseen rutinoitumiseen. Menetelmä antaa mahdollisuuden reflektoida oman työn merkitystä. Se motivoi oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Käytä menetelmää, kun koet toimivasi automaattiohjauksella tai kun työ tuntuu hankalalta. Tarvitset vain muistiinpanovälineet.

  1. Kirjoita viiden minuutin ajan kaikki mieleesi tuleva aiheesta aloittamalla sanoilla ”Mielekäs työ on…”.
  2. Reflektoi kirjoittamaasi. Mitkä mielekkyyteen vaikuttavat asiat toteutuvat työssäsi? Mitä pitäisi mahdollisesti muuttaa? Jos jotain muutettavaa löytyy, voitko itse tehdä asialle jotain?

Asioiden sanallistaminen ja konkreettinen kirjaaminen auttaa omien tuntemusten ja tilanteen ymmärtämisessä. Positiivisiksi kokemamme asiat jäävät mielessämme helposti negatiivisiksi kokemiemme varjoon. Asioiden sanallistaminen auttaa tasapainottamaan tätä epäsuhtaa.

Työn mielekkyys ja 31 muuta mindfulnessin menetelmää löydät Mindfulness työssä -ideapakasta. Pakka sopii vapaasti työyhteisön jaettuun käyttöön ja kaikille ihmisille, jotka kokevat arjen täyttyvän hallitsemattomasti työstä ja muista velvoitteista!