Kirjoitettu: 21.4.2023

Tietotyön työkaluja voi ajatella monesta näkökulmasta. Konkreettisia työkaluja ovat useimmiten läppäri, kännykkä sekä niiden toiminnallisuuden perustana erilaiset ohjelmat ja sovellukset, joiden avulla itse työtä tehdään. Toisaalta työkaluja ovat myös työn sisältöön liittyvät taidot ja ymmärrys, joiden oppiminen alkaa koulussa ja jatkuu läpi elämän. Osa työkaluista puolestaan on työssä ja muissa yhteisöissä opittavia työelämätaitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutustaidot tai ongelmanratkaisu.

Erilaisista välineistä ja taidoista muodostuu tietotyöläisen työkalupakki. Työn apuvälineet voivat olla myös erilaisia menetelmiä ja harjoituksia, jotka auttavat tässä ja nyt. Mindfulness on yksi työn apuväline, joka antaa mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan omaa oloa ja tunteita työn arjen erilaisissa tilanteissa.

Yksi tyypillisistä työelämän haasteista on oman hyvinvoinnin tasapainottaminen monimutkaisten asioiden parissa tai  stressaavissa ja hankalissa tilanteissa. Kiire, deadlinet ja työn kuormittavuus nakertavat hyvinvointia ja työssä jaksamista. Toisinaan asiat tai ongelmat työssä ovat niin monimutkaisia tai laajoja, että kokonaisuuksia on vaikea hahmottaa ja mieli stressaantuu selkeyden puuttuessa. Niissä hetkissä konkreettiset työkalut, erilaiset mindfulnessin harjoitukset, helpottavat oloa usein nopeasti ja taltuttavat negatiivisen tai haastavan tunnetilan.

Tiedon visualisointi

Tiedon visualisointi on tapa helpottaa monimutkaisten asioiden ymmärtämistä ja käsittelyä. Harjoitus helpottaa hahmottamaan kokonaisuuksia. Tee harjoitus, kun jokin asia tuntuu epämääräiseltä tai hahmottomalta tai kun tarvitset ajattelua helpottavia välineitä kompleksisiin aiheisiin. Tarvitset vain muistiinpanovälineet tai sopivan ohjelman tai appsin.

Kaikkien yksityiskohtien pitäminen samanaikaisesti mielessä kuormittaa aivojamme, visualisointi helpottaa epämääräisen tai vaikeasti ymmärrettävän asian käsittelyä.

  1. Hahmottele asia kuvioksi, miellekartaksi tai sanapilveksi. Tee lista tai piirrä kuva.
  2. Älä pyri täydelliseen lopputulokseen. Piirros on kehittyvän ajattelun väline ja sitä voidaan helposti päivittää tai tehdä uusiksi.
  3. Tee useita versioita ja kokeile erilaisia lähestymistapoja. Saatat löytää itsellesi toimivan tavan , joka toimii aina tai vaihtele visualisoinnin tapaa.

Visualisointi helpottaa asioiden oppimista, koska niitä työstettäessä asiat täytyy ”kääntää” itselle ymmärrettäviksi.

Tiedon visualisointi ja 31 muuta mindfulnessin menetelmää löydät Mindfulness työssä -ideapakasta. Pakka sopii vapaasti työyhteisön jaettuun käyttöön ja kaikille ihmisille, jotka kokevat arjen täyttyvän hallitsemattomasti työstä ja muista velvoitteista!