Kirjoitettu: 11.4.2011


Kevään toinen Kokenut oivalluttaja on Tiina Mehto, joka kertoo suhteestaan aktivoiviin ja osallistaviin menetelmiin seuraavaa:

Työskentelen henkilöstönkehittäjänä ja HR Business partnerina F-Secure Oyj:ssä sekä aloitin myös valmennustyöt Heuristica Oy:ssä vuoden 2011 alussa. Innostuin osallistavista ryhmätyömenetelmistä lopullisesti perehtyessäni syvällisesti niihin Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2009, jolloin teimme neljän muun opiskelijakollegan kanssa toimintatutkimuksen aiheesta ”Luovuus opettamisessa ja oppimisessa”. Tällöin testasimme erilaisia osallistavia ja luoviakin opetusmenetelmiä niin opistoasteella, ammattikorkeakoulussa kuin työelämässäkin hyvällä menestyksellä.

Miten käytän Ideapakkaa henkilökohtaisena työkalunani?

Ideapakkaan tutustuin vasta 2011 alussa sattumalta kollegani suosituksesta. Useat harjoitteet ovat minulle tuttuja, mutta eri menetelmien ytimekäs paketointi ja helppo käytettävyys ihastutti minut välittömäsi. Ideapakkaa on helppo kuljettaa kassissa, ja pohtia eri tilanteissa, mitä menetelmää voisi käyttää jatkossa. Olen saanut myös uusia ideoita niin Ideapakan Facebook sivuilta kuin Ideapakasta, joita aion tulevaisuudessa hyödyntää. Erityisesti PowerPoint karaoke ja minuuttikierrokset kiinnostavat minua. Lisäksi viime aikoina olen suunnitellut tilaisuuksia, joissa on paneelikeskustelu, jonne kerään eri näkökantoja edustavia henkilöitä.

Toisinaan minulta myös kysytään ideoita erilaisten tilaisuuksien fasilitoimiseksi, ja tulevaisuudessa voinkin antaa heille Ideapakan lainaksi ja tutustuttavaksi, ja se toimii hyvin myös sparrailun apuvälineenä. Ideapakkahan on saatavissa niin suomeksi kuin englanniksikin, ja minulla on englanninkielinen versio itselläni.

Suosikkimenetelmäni:

Minun lempityöväline keskustelun herättäjänä on World Café. Siinä voi nostaa minkä tahansa teeman käsiteltäväksi esimerkiksi kysymyksen avulla, ja montakin eri teemaa ehtii käsitellä suhteellisen lyhyessä ajassa. Toisinaan tutustumis- ja alkuharjoitustilanteissa olen käyttänyt korttiharjoitusta, jossa levitä erilaisia postikortteja pöydälle tai lattialla ja jokainen käy noukkimassa itselle mieluisan kortin, joka kuvaa esimerkiksi millainen tiimityöntekijä tai esimies on, riippuen päivän aiheesta. Kortin avulla ihminen esittelee itsensä ja kertoo kuvan kautta itsestään. Usein ihmiset avautuvat paljon syvällisemmin esittelyssä kuin ilman korttia ja sen varjolla on helppo kertoa oma tarinansa. Tämä harjoitus on toiminut aina ja se on turvallinen ja helppo tapa esittäytyä ja tulla tutuksi ryhmän kesken. Lisäksi ryhmä orientoituu hyvin käsiteltävään teemaan ja tunnelma yleensä viimeistään siinä vaiheessa vapautuu ja rentoutuu.

Innostavia ja osallistavia tilaisuuksia toivottaen,

Tiina Mehto