Kirjoitettu: 14.10.2010


Koulutussuunnittelija, DI Marjo Huhtala törmäsi Ideapakkaan Facebookin välityksellä keväällä 2010. Samaan aikaan Marjo viimeisteli opettajan pedagogisia opintoja ja kristallisoi menetelmäpuolta. Innostavien ideointi- ja opetusmenetelmien avulla syntyy ajattelutaitojen ja toiminnan tehostumista.

Marjon suosikkimenetelmä on näyttelykävely, koska sillä saadaan aikaan hiljaisen tiedon aktiivista vaihtumista ja uuden tiedon rakentumista. Oma ajattelu ja toiminta kehittyvät ja jalostuvat yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Ideapakassa esitellyn näyttelykävelyn voi toteuttaa myös sellaisena versiona, että alkuperäisryhmään jää pysyvästi 1-2 ihmistä ja muut 2-3 ovat kiertäjiä.

Kaikkien kannattaa tehdä muistiinpanoja. Kierrosten loputtua alkuperäisryhmissä keskustellaan havainnoista ja ideoista. Näyttelykävely on mielenkiintoinen menetelmä ja monipuolisesti varioitavissa. Joskus voidaan työstää myös ennakkoaineistoa, josta kouluttaja nostaa haluamansa teemat ryhmien pohdittavaksi.

Marjo on hiljattain avannut blogin http://ajatuksella.blogspot.com, jonka tarkoituksena on herättää innostusta ja kannustusta uusien asioiden oppimiseen ja kehittämiseen. 

”The purpose of thinking is not to be right but to be effective.” -Edvard de Bono.

Marjo tekee tuotekehitys-yhteistyötä Ideakosken kanssa.  Työn allaon Lasten ideapakka, jonka tarkoituksena on vaalia perinteitä ja kannustaa lapsia ulkoleikkeihin