Kirjoitettu: 1.10.2010

Tämän ideakortin on kirjoittanut Kaisa Pietilä, joka esittäytyi myös kokeneena oivalluttajana. Toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä rakastava Kaisa on osallistunut Ideapakan kehitystyöhön ja jakaa muutaman itse käyttämänsä hyväksi kokemansa menetelmän Ideapakan ystäville.

Vedä hatusta

Ryhmäkoko 10 – 20 | Vaativuus 3/5 | Aika 20-45 min

Mikä

Ideointiharjoite, jossa kaikkien mielipiteet ja radikaalit ajatukset tuodaan anonyymisti esiin.

Mitä

Hattu, paperilappuja.

Milloin

– Kun halutaan saada kaikkien mielipiteet anonyymisti esiin.

– Kun halutaan joutua perustelemaan jotain asiaa toisesta näkökulmasta.

– Kun halutaan luoda uutta.

Vahvuudet

– Tuo uutta näkökulmaa asioihin

– Opettaa toisen näkökulmaan samaistumista.

– Synnyttää uusia ideoita.

Heikkoudet

– Jos ehdotukset tai mielipiteet eivät ole radikaaleja tai uusia, voi harjoitteesta tulla tylsä.

– Ohjaajan täytyy olla valmis käsittelemään harjoitteessa mahdollisesti nousevia ristiriitoja.

Miten

Ryhmä istuu piirissä. Ympyrän keskelle laitetaan hattu. Ohjaaja esittää ryhmän teemaan liittyvän (tai yleisemmän) kysymyksen (esim. mikä on työyhteisömme tärkein arvo? Mitä haluaisit muuttaa? Mikä on meidän uusi menestystuotteemme? miten työhyvinvointia pitäisi mielestäsi tukea?) Kaikki ryhmän jäsenet vastaavat kysymykseen kirjoittamalla vastauksen pienelle paperille. Kaikki paperin laitetaan hattuun. Kun kaikkien vastaus on hatussa, ohjaaja laittaa sen kiertämään. Kukin ottaa yhden paperin, lukee vastuksen ääneen ja kertoo, mitä ajatuksia vastus herättää. Onko lukija vastaajan kanssa samaa mieltä? Lopuksi tehdään yhteenveto harjoitteen tuomista uusista näkökulmista ja ideoista.