Kirjoitettu: 15.10.2010

Tämän perjantai-idean on kirjoittanut Marjo Huhtala, joka esittäytyi tällä viikolla kokeneena oivalluttajana. Marjo muistelee ja ideoi parhaillaan pihaleikkejä lasten omaan Ideapakkaan.

Perjantai-idea: Toiveiden tynnyri

Ryhmäkoko 20 | Vaativuus 2/5 | Aika 30 min

Mikä


Koulutukseen/projektiin liittyvien tavoitteiden ja odotusten selvittäminen kritiikittömästi.
Osallistuja voi toivoa ihan mitä vain (oppimateriaali, ajankäyttö, tilat, menetelmät).

Mitä

Tarralappuja, muistiinpanovälineet tai tekstinkäsittelyohjelma.

Milloin

 • Soveltuu pitkiin koulutustoteutuksiin.
 • Helppo yksilö- ja ryhmätehtävä; tutustuminen ja ryhmäytyminen.
 • Tunnelman kohottaminen ja mielenkiinnon herättäminen.
 • Kun oppimiselle halutaan asettaa yhteisiä, ns. virallisen liturgian ulkopuolelle jääviä tavoitteita.

Vahvuudet

 • Osallistujia kuunnellaan ja arvostetaan: henkilökohtainen vaikuttamisen mahdollisuus.
 • Hulluttelu ja vapaa ideointi rentouttavat.
 • Aratkin osallistujat saavat äänensä kuuluviin pelkäämättä mokailua.
 • Keskusteluyhteyden avaus, yhteisen ymmärryksen ja merkitysten rakentamisen kenttä.
 • Osallistujat ja kouluttaja luovat tavoitteita aktiivisesti yhdessä.
 • Samassa yhteydessä kerrataan luontevasti myös viralliset tavoitteet peilaten niitä osallistujien omiin toiveisiin, helpottaa asioiden perustelua.
 • Saadaan kerättyä uusia ideoita osallistujien ollessa vielä virkeimmillään.
 • Saadaan selville alan parhaita käytäntöjä, koska osallistujien odotukset viestivät myös aiemmista oppimiskokemuksista.
 • Ilmentää yksilöiden ja ryhmien valmiuksia tavoiteasetantaan, koulutukseen ja menetelmiin.

Heikkoudet

 • Liian suuria odotuksia, “torpatuksi” tulemisen tunne.
 • Vie aikaa ja voi tuntua turhalta tai lapselliselta.
 • Riistäytyy käsistä, ei oteta vakavasti, ei ymmärretä tehtävän ideaa.
 • Vetäjä sortuu kritisoimaan tai ei ole aidon innostunut.
 • Vaikuttamismahdollisuuksia ei alunperin olekaan.

Miten

 • Mieti ja kirjaa 5 min. ajan tavoitteita ja odotuksia – anna mielikuvituksesi laukata vapaasti (yksilöosuus).
 • Seuraavaksi kerro ne ryhmälle (3-4 hlöä) ja kootkaa ryhmän yhteinen toivelista. Aikaa n. 15 min.
 • Lopuksi kunkin ryhmän tavoitteet ja odotukset esitellään vetäjälle, niistä keskustellaan ja ne kirjataan muistiin esim. verkko-oppimisalustalle ja sieltä vielä oppimispäiväkirjoihin.

Vinkkejä

 • Kirjattujen toiveiden listaan on hyvä laittaa maininta: “Kiitos upeista ideoista. Osa toiveistanne voi toteutua / Nämä toiveenne toteutamme”. 
 • Koulutuksen viralliset tavoitteet toteutetaan aina – niistä ei koskaan lipsuta!