Kirjoitettu: 2.5.2011

KM Maarit Kylmälahti työskentelee henkilöstön kehittäjänä 1200 työntekijän Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on visionsa mukaan rajat ylittävä sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Henkilöstö koostuu opetusalan ammattilaisista, joille on kevään 2011 aikana järjestetty Maaritin toimesta Ideapajoja ja lisää Ideapajoja henkilöstölle on luvassa syksyllä.

Miten käytän Ideapakkaa henkilökohtaisena työkalunani:

Maarit Kylmälahti on tutustunut myös
voimauttavan valokuvan menetelmään

Ideapakka on jokaisen kehittäjän oiva työväline  monenlaisiin arjen tilanteisiin – toimivat ideat löytyvät yhdestä ja samasta pakasta, jota voi täydentää itse sitä mukaan kun uusista menetelmistä tulee kokemuksia. Tiimin palavereissa, hankkeiden ideoinneissa ja koulutussuunnittelussa Ideapakan sisältämät menetelmät ovat hyvä keino lisätä ryhmän luovuutta, saada näkyviin eri näkökulmia ja edistää yhteistä näkemystä asiasta.

Suosikkimenetelmäni:

Pakan sisältämän yli 50 menetelmän joukosta on vaikea löytää henkilökohtaista suosikkia! Oppimiskahvila, näyttelykävely, tuumatalkoot, minuuttikierrokset, akvaariokeskustelu, jana ja väittely ovat lähimpänä minua. Väittely on vaikea menetelmä erityisesti jos joudut puolustamaan asiaa, jonka puolella et todellisuudessa ole. Kannattaa haastaa itsensä joskus väittelyyn.

Janatyöskentelyllä saa nopeasti kuvan isonkin ryhmän mielipiteestä. Jana on hyvä menetelmä esimerkiksi muutosprosessin tarkastelussa eli missä ollaan ryhmänä menossa – tyyppisesti toteutettuna. Akvaariokeskustelu toimii kokemukseni perusteella erityisen hyvin esimiesvalmennuksissa käsitellyn asian koontikeskusteluna tai alustuksena. Minuuttikierros on kiva oman tiimin aamupalaverissa silloin kun haluan päästä tilanteen tasalle mitä työkavereilla on parhaillaan meneillään. Jokaisella on minuutti aikaa kertoa mitä on meneillään ja mihin tarvitsee tukea muilta tiimiläisiltä – ajankäytöllisesti tehokasta ja haastaa tiivistämään  ydinasiat. Oppimiskahvilaa on kokeiltu kansainvälisissä projekteissa ja näyttelykävelyllä on esitelty hankkeiden keskeiset tulokset. Kyllähän näitä esimerkkejä meiltä löytyy!