Kirjoitettu: 7.5.2011

Keväisissä ideointipäivissä organisaatioden eri yksiköissä täyttyvät SWOT-analyysit ideoinnin ja kehittelyn tukena. Tuloksena on toimintasuunnitelmia siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä.
Mikä ihmeen SWOT? Katso tämän blogin lopusta.

Albert Humphreyn kehittämä SWOT- analysointimenetelmä on nelikenttien kunkku ja siinä on paljon hyvää, mutta entä kun menetelmä käy puuduttavaksi ja tekemiseen pitäisi saada uutta virettä?

  1. Jaa SWOT-rooleja! Esimerkiksi kokouksen osallistujat edustavat eri katsontakantoja SWOT-roolien -mukaisesti. S (Strength)-roolissa oleva saa siis ainostaan tuoda vahvuuksia esiin. Rooleja voi myös kierrättää esim. 5 minuutin välein.  Hilloutuneita rooleja halutaan tehdä näkyväksi tai murtaa: ryhmässä uhkakuvia maalaileva henkilö joutuukin ottamaan optimistisen mahdollisuuksien näkijän roolin. SWOT-roolien välille voidaan järjestää myös väitteilyitä jakamalla osallistujat kahtia:  Vahvuudet vastaan heikkoudet ja mahdollisuudet vastaan uhka.
  2. Tee SWOT-maton avulla näkyväksi, miten ryhmä suhtautuu asiaan: Onko seuraava ominaisuus vahvuutemme vai heikkoutemme? Onko tästä enemmän mahdollisuuksia vai uhkia? Pyydä ihmisiä ottamaan matolla paikka siitä mitä oma katsontakanta eniten edustaa.
  3. Avoin tila: Jaa tila SWOT-pöydiksi/nurkiksi, joiden välillä saa vapaasti liikkua. Jätä SWOT-pisteisiin fläppipaperia ja kyniä, joihin ajatuksia voi kirjata. Learning Cafen tapaan pisteissä voi olla myös kirjuri/fasilitaattori, joka ohjaa ja rikastuttaa keskustelua. Avoin tila antaa tilaa vapaalle keskustelulle ja  pohdinnoille.

  4. SWOT-kierrokset:
    – 
    Käsiteltävästä teemasta nostetaan yksi asia, seuraava ringissä sanoo mitä vahvuuksia siihen liittyy, seuraavaa kertoo mitä mahdollisuuksia tämä tuo, kolmas kertoo jonkin heikkouden ja neljäs millä tavalla tämä heikkous on uhka.
    – Koko ryhmä käy läpi SWOTin keskittyen kuhunkin kenttään minuutiksi kerrallaan. Eli neljän hengen ryhmä tekee minuttikierroksen niin, että ensimmäisen minuutin aikana kaikki saavat tuoda esiin ainoastaan mahdollisuuksia, toisen minuutin aikana heikkouksia jne.  Tällä tavoin kaikki kohdat tulee huomioitua ilman että kukaan leimautuu ainoastaan uhkakuvien maalailijaksi tai  Menetelmällä voidaan myös luoda rutiini ryhmälle.

 

Nelikentän vasempaan puoliskoon kuvataan
myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset
asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan
organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat.

Mikä ihmeen SWOT?

SWOT =Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
SWOT-analyysia käytetään usein kehittämistyössä kuten strategian laatimisessa ja arvionnissa, oppimistarpeiden ja ongelmien tunnistamisessa. SWOT-analyysin kohteena voi olla jonkin yrityksen toiminta koko laajudessaan, jonkin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailukyky tai esimerkiksi kilpailijan toiminta.

SWOT-analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä.  SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään.