Kirjoitettu: 16.5.2011

Kiitos Suomen lääkäriseuralle Ideapajasta ja erityisesti hienoista oivalluksista. Osallistavista menetelmistä hyvä oivallus oli valkokangas, joihin massaluentojen aikana pystyi lähettämään kommentteja ja kysymyksiä. Seminaarin oivallukset konkretisoituivat ja tallentuivat myös postikorttimuotoon. Ideapajassa kuultiin paljon kehittynyttä pedagogista ajattelua ja ideointia. Entä millaisia oivalluksia saimme?

Tämänvuotisen semiaarin teemana oli luovuus, joka yhdistetään usein leikkisyyteen, mutta onko se joutavaa puuhastelua arvokkailta ihmisiltä? Perusedellytys luovuudelle on ympäristön hyväksyntä. Leikki ja yhteinen huumori on hyvä osoitusryhmän luottamuksesta. Sosiaalinen vuorovaikutus edistää luovuutta, mutta toisaalta ryhmä voi myös tukahduttaa luovuuden, jos se toimii arvostelevana tai kahlitsevana. Kommunikaatiolla on hyvin tärkeä rooli uusia ajatuksia kehitettäessä, mutta kuinka päästä luovaan dialogiin?

Et voi määrätä luottamuksellista ilmapiiriä, mutta voit edesauttaa sen syntymistä omalla toiminnallasi.
Et voi päättää milloin olet luova, mutta voit poistaa luovuuden esteitä menetelmien avulla!

Testasimme luetteloimiani menetelmiä. Keräsin kunkin menetelmän alapuolella Ideapajan oivalluksia:

1) Roolit &Väittely
Sekoitimme porukkaa satunnaisten roolien avulla, joilla oli ennaltamäärätyt näkemykset osallistavien menetelmien toimivuudeta.
– ”Roolien avulla saadaan etäisyyttä omiin ajatuksiin”
– ”Väittely pakotti miettimään eri tavalla”

2) Joo-ja
Joo-ja -menetelmän avulla herkistyimme havainnoimaan omaa dialogiamme: tyrmäämmekö toisen idean vai annammeko sille tilaa kehittyä. Suunnittelimme yhteistä illanviettoa ja tulevia opetuksen kehittämispäiviä tällä menetelmällä ja ideointia oli vaikea saada katkeamaan. Menetelmä selkeästi nosti vireystilaa ja sai aikaiseksi iloista naurua!
– ”Ein sanomatta jättäminen ei ollutkaan itsestäänselyys”
– ”Osallisti kaikki”

3) Metafora
Metaforien avulla muistutimme mieleen millainen on oma käsitykseni oppimisesta ja miten muut voivat oppimisen käsittää. ”Oppiminen on kuin tippaleipä, sillä sen muotoa ei pysty ennalta määrittämään”
– ”Helppo vääntää rautalangasta”
– ”Luo yhteistä ymmärrystä”
– ”Helppo muistaa”

Teimme 20 dian avulla nopean (6min 40s) katsauksen oppimiseen, jonka jälkeen puheensorina sai alkaa!
– ”Jaettu puhevalta, pitkäpuheinen henkilö ei voi jäädä assosioimaan aiheesta”
– ”Vaati esittäjältä paljon, esittäjän on todella kirkastettava sanomansa ensiksi itselleen”
– ”Esitysmateriaalin tulee olla helpostiymmärrettävää (sellaistaistahan sen tulee aina ollakin)

4) PowerPoint-karaoke
Teimme katsauksen Ideapakkaan työvälineenä neljän rohkean karaoke-esittäjän vetämänä, jotka suoriutuivat menetelmästä hyödyntämällä kouluttajan tärkeimpiä työvälineitä eli omaan persoonaansa ja läsnäoloaan!
– Tein koko ajan itse tulkintoja esityksestä ottaen esiintyjän roolin.
– Menetelmään liittyi erikoinen empatian läsnäolo-tilanteessa.

6) Ideakävely
Lopuksi teimme ideakävelyn ulkona, jolla viritettiin ideointiprossi käyntiin. Mitä ideoita sait Ideakävelyn aikana? 

Lisää oivalluksia löydät www.oppiminen.com

 

Lopuksi vielä pidempi versio esittämäni esimerkki serendipiteetistä. Lääketieteen opiskelijan, käärmetutkijan ja ensiapulääkärin kohtaamisesta on kirjoitti mm. Oskari Niittamo Intunexin blogissa:

Ollaan Clevelandissa, USA:ssa, Case Western Reserve -yliopiston cocktailkutsuilla, jonne on kutsuttu opiskelijoita, tutkijoita ja jo työelämään siirtyneitä alumneja. Pieni ryhmä opiskelijoita ja alumneja on juuttunut keskusteluun, jossa ambulanssilääkäri ja ensihoitaja kertovat kauhutarinaa siitä miten hätätilanteessa joudutaan toimimaan kun potilaan henki salpautunut, eikä avattavissa tavallisin menetelmin. Tällöin ilmatiet joudutaan avaamaan kirurgisesti punktoimalla, eli syöttämällä paksu punktioneula potilaan henkitorven läpi. Lääkäri ja ensihoitaja lausuvat samalla tyytymättömyytensä heidän käytössään oleviin kirurgisiin työkaluhin.Keskustelua seurannut herpetologi (käärmetutkija) murjaisee leikkisästi kuinka lääkärin on hätätilanteessa käytävä potilaan kurkkuun kärkkäästi kuin kobran. Käärmetutkija jatkaa värikkäästi kuvaillen kuinka kuningaskobran kaarevat, ontot ja lasinkovat hampaat suovat kuolettavan tehokkaan tavan ruiskuttaa myrkky uhrin kehoon. Hän mainitsee samaan hengenvetoon kuinka ironista onkaan että käärmeenpuremiin menehtyneet kuolevat useimmiten juuri hengitysteiden lamaantumiseen.Samalla hetkellä seurueessa olevan opisekelijanuorukaisen mielessä syttyy kipinä. Orastava idea on syntynyt. Idea on niin varhaisessa vaiheessa ettei tämä kykene sitä edes itselleen muotoilemaan.Siirrytään ajassa eteenpäin. Toisen vuoden lääketieteen opiskelija, Rick Arlow ja vastavalmistunut Zachary Bloom, ovat perustamassa startup-yritystä joka kantaa nimeä LifeServe Innovations. Rickin ja Zacharyn yrityksen tavoitteena on kehittää kirurgista välineistöä ensihoitajille, jonka uraauurtava teknologia jäljittelee myrkkykäärmeen hammasta ja mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan avata potilaan hengitystiet hätätilanteessa. Vaikka menetelmä on vielä alkutekijöissään LifeServe palkitaan toukokuussa vuonna 2010, $25 000 dollarin tutkimusapurahalla nuorten opiskelijoiden yrittäjyyskilpailussa.Menestystarinan ainekset ovat koossa kun Business Week rankkaa LifeServen 2010 lokakuussa 25 potentiaalisen menestyjän joukkoon alle 25-vuotiaiden yrittäjien sarjassa. Kaksikko on siihen mennessä kerännyt $100 000 dollaria rahoitusta ja ovat hakemassa lisärahoitusta jatkokehitykseen USA:n terveysviranomaisilta ja puolustusvoimilta. LifeServen sivuilla esitellään innovatiiivinen SMART-työkaluperhe turvallisempana ratkaisuna trakeostoimialle äkillisissä hengitysteiden tukkeutumisissa