Kirjoitettu: 20.5.2011

Miksi tiukka ideointipalaveri ei onnistunut?
”Ajatus ei vain lähtenyt lentoon”, 
”Vapauduimme vasta tauolla”.

Ideapajojen ennakkokartoituksen eräs arvioitava väite kuuluu:
Ideointi- ja ryhmätyömenetelmät ovat lapsellisia”. Eräs vastaaja kertoi: ”Olisin voinut vastata Täysin samaa mieltä, mutta oivalsin tänään, että leikkisyys ja hassuttelu onkin se ratkaisetva avain uusien ideoiden syntymiseen.”


Leikki ja leikkimielisyys on tärkeää. Pienikin lämmittely voi saada luovan prosessin lentoon. Seuraavaa menetelmää voi soveltaa lämmittelyssä. Alitajunnasta kaivetaan sanat lentoon!

Aakkoset löytyy Ideapakkaan
liitettävästä Virikekortti-pakasta

Aakkoset (laiva on lastattu)

Mikä
Menetelmä, jossa ringissä käydään kaikki aakkoset läpi keksien jokaisesta aakkosesta mahdollisimman monta sanaa.

Milloin

 • Ennen ideoimista tai aivoriihtäà vapauttamaan ajatuksia.
 • Aktivoimaan ja piristämään sekä rakentamaan ryhmähenkeä.

Mitä

Ei vaadi ennakkovalmisteluja.

Vahvuudet

 • Helppo toteuttaa.
 • Aktivoi osallistujia, saa olla kekseliäs.
 • Kehittää kuuntelutaitoa ja kykyä reagoida spontaanisti.

Heikkoudet

 • Luovuuden liikkeelle saaminen voi olla haastavaa uudessa ryhmässä.
 • Joillekin voi olla vaikeaa tuottaa sanoja nopeasti ja uskaltaa ilmaista ensimmäisenä mieleen tuleva sana.

MITEN

 1. Seistään ringissä. Mennään aakkoset läpi A:sta – Ö:hön. Tavoitteena on keksiä yhdestä aakkosesta mahdollisimman monta sanaa nopeasti.
 2. Ensimmäinen osallistuja aloittaa keksimällä sanan A-kirjaimella. Seuraava ringissä oleva jatkaa tästä. Ringissä edetään niin kauan A kirjaimella, kun osallistujat keksivät siitä sanoja.
 3. Se osallistuja, joka ei enää keksi uutta sanaa, jatkaa kirjaimesta B. Näin jatketaan aakkoset loppuun. Jos joku osallistujista miettii liian kauan, ryhmä voi alkaa hurraamaan, joka toimii merkkinä siitä, että aika siirtyä seuraavaan kirjaimeen.
 4. Jokainen osallistuja reagoi omalla vuorollaan spontaanisti ja nopeasti ilman miettimistä. Sanat voivat olla substantiiveja ja verbin perusmuotoja, mutta ei erisnimiä. Samaa sanaa ei saa käyttää kahdesti.

Vinkki:

Ideapajassa lentävät
jatkossa stressipallot
 • Ringissä etenemisen sijaan, voidaan heittää stressipallo merkiksi vuorosta kenelle tahansa ringissä.
 • Voidaan pelata pudotuspelinä niin, että osallistuja joka ei enää keksi sanaa, joutuu pelistä pois.
 • Voidaan toteuttaa myös tietyn aihealueesta ja vaikka kahtena joukkueen