Kirjoitettu: 23.5.2011

Olen koulutusalan yrittäjä ja olen kirjoittanut myös useita oppikirjoja WSOYpro Oy:n Docendo-tuotesarjaan. Lisäksi tuotan tilauksesta muutakin opetusmateriaalia.

Perustuotteitani ovat Microsoft Office -ohjelmat, Googlen työkalut ja koulutan myös sosiaalisen median työvälineiden käyttöä. Näkökulmani jälkimmäisiin on lähinnä niiden rooli tiedon haun, työn tekemisen ja oppimisen apuvälineinä – sähköisen liiketoiminnan oppeja ei siis kannata kysyä minulta. Uusin tuotteeni on Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkakoulutus, joka on kehittynyt kun ryhdyin tavallisissa PowerPoint-koulutuksissa tuomaan esille parempia esitysgrafiikkakäytäntöjä. Olen koulutustaustaltani humanisti ja kasvatustieteilijä, mikä ehkä osaltaan selittää sen, että jonkinlainen pusku on poispäin puhtaan nappulatekniikan läpikäymisestä. Tavoitteena onkin jatkossa kehittää enemmän koulutuksia, joissa mennään mekaanisen osaamisen tuolle puolen ja uskon Ideapakasta olevan tässä paljon apua.

Miten Ideapakasta tuli työvälineeli ja miten käytän sitä?

Ideapakka kuuluu tärkeiden työvälineiden joukkoon.

Ideapakan sain aikanaan vaihtokaupan tuloksena: Reetta pyysi yhtä kappaletta Vaikuta visuaalisesti, laadi selkeä esitys -kirjaani ja tarjosi vastikkeeksi Ideapakan silloista versiota. Myöhemmin sain päivityksenä nykyisen version. Pakkasin aluksi Ideapakan laatikkoon muiden mukavien muistojen joukkoon, mutta kun aloitin esitysgrafiikkakoulutusten vakavamman kehittämisen, Ideapakka pääsi laatikosta pois. Vaikuta varmasti -koulutus ei ole mitään PowerPoint-koulutusta vaikka ohjelma päivän aikana auki onkin. Valmennuspäivän kuluessa osallistujia pitäisi rohkaista tarkastelemaan omia tottumuksiaan kriittisesti ja ohjata heitä aktiivisesti ottamaan uusia näkökulmia asioihin. Tässä auttaa Ideapakka. Yksi vakiomenetelmäni on Ideapalaveri, josta olen kehittänyt oman visuaalista ajattelua aktivoivan versioni. Annan tehtävän ja rajaan sitä niin, että pelkästään sanalliseen ilmaisuun ei voi tukeutua. Sen jälkeen ryhdytään piirtämään. Käsin! Se, että tehdään töitä tietokoneluokassa ei tarkoita sitä, etteikö voisi välillä tehdä jotakin muuta. Myös Posteria olen soveltanut ns. visual notetaking -tyyppisesti. Se on hyvää harjoittelua kun etsitään tiivistä ilmaisua.

Minulta on myös tilattu luentoja esitysgrafiikan tekemiseen liittyvistä asioista. Ensimmäiset tuli luultavasti pidettyä samaan tapaan kuin itse on nähnyt luentoja pidettävän (kauhistus!). Kun luentoja alkaa olla riittävästi takana päin, asiasisällöstä olennaisin alkaa kiteytyä ja asioita uskaltaa jättää pois. Näin jää enemmän aikaa aktivoida osallistujia. Jatkossa aionkin hyödyntää luennoissa entistä enemmän Ideapakan Aktivoiva luento -menetelmää.

Ideapakan perusajatus on minusta hieno. Olihan moni menetelmä tietysti ennestään tuttu. Esimerkiksi Minuuttikierros tavallisen koulutuspäivän aamuna on hyväksi koettu keino saada tietoa ryhmän mielialoista ja pohjatiedoista. Kukaan ei ole kuitenkaan aikaisemmin keksinyt ryhmitellä menetelmiä yhtä yksinkertaisella ja helposti omaksuttavalla systeemillä kuin Reetta on tehnyt Ideapakan kootessaan.