Kirjoitettu: 29.4.2011

Ideapakkaan on luvassa 25 uutta ryhmän energiataso ja vireystilaa nostavaa virikekorttia, jotka toimivat myös itsenäisenä pakkana. Ideapakkaan liitettävät kortit on käsikirjoittanut Capacitar ja kortteihin tutustutaan kesäkuun Next Best Practices- ideapajassa 8.6.2011 kouluttaja Marianne Hemmingin johdolla.

Mihin tarkoitukseen virikekortit ovat? 

 • Korttien avulla voidaan nostaa osallistujien vireystasoa sekä rytmittää tilaisuuksia
 • Kun halutaan aktivoida luovaa ajattelua sekä rakentaa ryhmähenkeä.

Kortit on jaettu kolmeen kategoriaan, joita ovat

 1. Tutustuminen & ryhmäytyminen
 2. Piristeet & Aktivointi
 3. Mielikuvitus & luovuus
KOLME ASIAA
Ryhmäkoko: 10- 25 Vaativuus: 1/5 Aika: 5-20 min.

Mikä

 • Annetaan mielikuvituksen ”lentää”
 • Reagoidaan nopeasti ja spontaanisti

 

Milloin 
 • Kun halutaan aktivoida kekseliäisyyttä
 • Spontaanius, reagointikyvyn kehittämisen
 • Vireystason nostamiseen

Mitä
Ei vaadi ennakkojärjestelyjä

Vahvuudet

 • Kehittää taitoa nopeaan reagoimiseen, heittäytymiseen ja luovuuteen
 • Aktivoi osallistujaa
 • Voidaan toteuttaa isoissakin ryhmissä

Heikkoudet

 • Vaatii osallistujilta uskallusta reagoida nopeasti
 • Edellyttää ryhmää, jossa on turvallista heittäytyä
 • Harjoitus voi nopeasti muuttua puuduttavaksi, tällöin kannattaa esim. vaihtaa ryhmiä.

Miten

 1. Osallistujat ovat seisaaltaan ja muodostavat 3-5 hengen piirejä. Ohjaaja voi antaa esimerkkejä asioista, joita harjoituksessa voi käyttää. Helppoja teemoja ovat arkiset asiat esimerkiksi kolme asiaa, joita tarvitset mukaan matkalle tai kolme asiaa, joita ilman ei voi aloittaa päivää.
 2. Menetelmä etenee siten, että kaikki piirissä sanovat aina yhtäaikaisesti: ”kolme asiaa”. Yhteisen puherytmin löytymiseksi on hyvä esimerkiksi taputtaa käsiä yhteen tai tömistellä jalkoja rytmin mukaisesti.
 3. Joku piiristä jatkaa lausetta siten, että siitä tulee kysymys. Päättäessään kysymyslauseen, hän nyökkää jollekin piirissä vastausvuoron.
 4. Tämä henkilö vastaa kysymykseen kolmella sanalla ja jatkaa siihen: ”kolme asiaa, (jonka taas kaikki sanovat yhteen ääneen), ja tämän jälkeen vastaaja keksii itse uuden kysymyksen ja ohjaa sen jollekin piirissä. Jokainen kysymys on erilainen ja tarkoituksena on nopeasti ja spontaanisti tuottaa vastauksia kysymykseen.

Vinkki:

 • Kun osallistujat ovat päässeet vauhtiin, voidaan harjoitusta viedä haluttuun suuntaan esimerkiksi siten, että kolme asiaa liittyy johonkin teemaan. Esimerkiksi kolme asiaa, jotka kuvaavat organisaatio, kolme asiaa, joista pidän työssäni, kolme asiaa jota toimistomme tarvitsee. Tällöin menetelmä on haastavampi.