Kirjoitettu: 15.8.2012

 

Mindfulness työssä
julkaistaan 13.9.

Onko työsi liian stressaavaa? Vedetäänkö sinua moneen suuntaan, etkä
kykene keskittymään olennaiseen? Tuntuuko, että elämä etenee
automaattiohjauksella? Pitäisikö pysähtyä hetkeksi? 


Mindfulness on tietoista läsnäoloa tässä hetkessä.
Sen avulla on mahdollista pysähtyä kiireen keskellä. Mindfulness lisää
tyytyväisyyttä elämään ja syventää kykyä ymmärtää ja huomioida itseämme
ja muita.
Ideapakka täydentyy 13.9. uudella Ideapakalla
”Mindfulness työssä”, joka sisältää 31 menetelmää, jotka johtavat
huomioiviin työtapoihin. Ideapakan ideat on käsikirjoittanut Juhana
Kokkonen.

Keitä olet ajatellut kirjoittaessasi kortteja?

Juhana on tutkinut erilaisia meditaatiomenetelmiä
vuosien ajan.

 

Olen ajatellut tavallista työssäkäyvää ihmistä, joka kokee arjen
täyttyvän työstä ja muista velvoitteista. Kiire ja stressi aiheuttavat
helposti kokemuksen, että elämä etenee automaattiohjauksella.
Mindfulness-harjoitukset auttavat hahmottamaan ja arvioimaan uudelleen
omaa tilannetta.
Erityisesti tietotyön ja luovan työn tekijöiden
saattaa olla vaikeuksia irtautua työstään. Mindfulness-harjoitukset
antavat vastapainoa ja syventävät ymmärrystä omista ajatusrakennelmista
ja prioriteeteista.

Mitä mindfulness-menetelmien avulla voidaan saavuttaa työelämässä?

 

Mindfulness lisää tutkitusti stressinsietokykyä ja kykyä elää
jatkuvassa muutoksessa. Se kehittää oppimiskykyä ja luovuutta sekä kykyä
olla avoin ja utelias.
Mindfulness parantaa sosiaalisia taitoja,
tunteenhallintaa ja empatiakykyä. Jo lyhyenkin mindfulness-kurssin on
todettu muuttavan merkittävästi ihmisen aivotoimintaa yksilökeskeisestä
ja kategorisesta ajattelusta kokonaisvaltaisempaan ja muita
huomioivampaan suuntaan.
Mindfulness on tutkittu ja tehokkaaksi havaittu tapa
syventää itsensä ja muiden huomiointikykyä. Erityisesti tietotyö ja
luova työ edellyttävät tällaisia itseensä luottavia, hyvinvoivia,
huomioivia työntekijöitä, joten mindfulnessin harjoittaminen luo vakaan
pohjan nykytyölle, jossa muutokset ja epävarmuus ovat ainoita pysyviä
asioita.
Ideapakka sisältää 31 menetelmää.

Miten huomioivat työtavat menetelmät eroavat muista Ideapakkkojen menetelmistä?

Kaikki Mindfulness työssä -pakan menetelmät tähtäävät tietoisuustaitojen
ja huomiointikyvyn kehittämiseen. Ne ovat kuitenkin vähemmän
tavoiteorientoituneita kuin monet aiempien pakkojen menetelmät. Pakka
sisältää perinteisiä mindfulness-harjoituksia, työn- ja ajanhallintaan
liittyviä menetelmiä ja kokouskäytäntöihin liittyviä huomioimisen ja
tasa-arvoisen dialogin metodeja.

***

Mindfulness työssä Ideapakan julkistus 13.9. 2012 klo 17-19. HUB Helsingissä

Tervetuloa saamaan uusia valmennuksellisia ideoita ohjaukseen rennon illanvieton ja iltapalan merkeissä!

Saat mukaasi oman pienen demopakan!

Kerrothan tulostasi reetta@ideakoski.fi tai juhana.kokkonen@gmail.com