Kirjoitettu: 31.8.2012

Perjantai-idea on 13.9. julkaistavasta Ideapakasta: Mindfulness työssä. Ideapakan sisällön on tuottanut Juhana Kokkonen. Uudesta Ideapakasta löytyy huomoivia työtapoja mm. kokouskäytäntöihin, joista tässä esitellään idea Kokousten suojelijasta.

Tässä työtavassa valitaan ryhmästä jäsen, joka ottaa vastuulleen kokouksen tai tapaamisen ilmapiirin suojelun. Suojelija saa ehdottaa lyhyttä hiljaista hetkeä kesken kokouksen. Aluksi sovitaan yhteinen äänimerkki (esim. soittokello tai aloitus- ja lopetussanat).

MITEN
1) Sopikaa ennen varsinaisen kokouksen alkua, kuka osallistujista toimii suojelijana.
2) Sopikaa, kuinka suojelija ilmoittaa hiljaisesta hetkestä (esim. soittokello, sanallinen ilmoitus).
3) Suojelijan tehtävänä on tarkkailla kokouksen ilmapiiriä. Jos tilanne ajautuu hedelmättömäksi, riitaisaksi tai hetkelliseen umpikujaan, suojelija ilmoittaa hiljaisen hetken alkamisesta.
4) Kaikki hiljentyvät.
5) Suojelija päättää, kuinka pitkään hiljaisuus kestää. Hän ilmoittaa sovitulla tavalla hiljaisuuden päättymisestä ja kertoo, miksi hänen mielestään tarvittiin taukoa.

  • Kerro kaikille etukäteen suojelijan käyttämisestä samalla kun tiedotat tapaamisen muista sisällöistä.
  • Suojelija voi halutessaan pitää useitakin hiljaisia hetkiä tapaamisen aikana, jos kokee sen tarpeelliseksi. Usein hiljaisia hetkiä kannattaa pitää ainakin yksi.
  • Jos sama ryhmä tapaa useammin kuin kerran, vaihdelkaa suojelijaa.

——-

Mindfulness on tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Sen avulla on mahdollista pysähtyä kiireen keskellä. Mindfulness lisää tyytyväisyyttä elämään ja syventää kykyä ymmärtää ja huomioida itseämme ja muita.

Ideapakka täydentyy 13.9. uudella Ideapakalla Mindfulness työssä, joka sisältää 31 menetelmää, jotka johtavat huomioiviin työtapoihin.

Mindfulness työssä Ideapakan julkistus 13.9. 2012 klo 17-19. HUB Helsingissä. Tervetuloa saamaan uusia valmennuksellisia ideoita ohjaukseen rennon illanvieton ja iltapalan merkeissä! Saat mukaasi oman pienen demopakan! Tilaisuus on maksuton.