Kirjoitettu: 15.10.2021

Uuden tiimin kanssa tutustumiseen ja tiimiytymiseen kannattaa panostaa. Tutustumalla toisiin tiimiläisiin luodaan turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen kokee olevansa osa tiimiä ja tietää oman roolinsa. Turvallisen ilmapiirin luomisella tullaan läheisemmiksi tiimiläisten kanssa sekä opitaan myös muiden roolit ja tullaan tutuksi jokaisen tietotaidoista, jolloin kynnys yhteistyöhön, keskusteluun ja avun kysymiseen pienenee huomattavasti.

Monipaikkaisessa tiimissä tiimiytymistä tehdään usein ilman lähitapaamisia. Fyysinen etäisyys ei ole esteenä tutustumiselle, vaan henkistä yhteyttä voidaan saavuttaa myös etäyhteyksien välityksellä. Henkisen yhteyden tunne on olennaista tiimin mielekkäälle yhteistoiminnalle. Olennaista on varata aikaa tutustumiseen ja tiimiytymiseen, ja myös korostaa kaikille, miksi tämä on tärkeää.

Lisää tiimin toimintakykyä esimerkiksi selkiyttämällä rooleja, jolloin luot tiimin jäsenten välille tuttuuden tunnetta ja pienennät kynnystä lähestyä toisia työasioissa.

Roolien selkiyttäminen

Tiimin toimintakyvyn näkökulmasta on tärkeää, että roolit ovat selkeät ja jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti hajautetuissa tiimeissä roolien selkiyttäminen vähentää päällekkäistä tekemistä sekä auttaa ymmärtämään, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa.

Menetelmä sopii hyvin projektitiimeille ja muille tilapäisesti toimiville tiimeille. Voit myös käyttää menetelmää tutustuttamaan mitä tahansa tiimiä alkuvaiheessa.

  1. Mieti tiimin perustehtävää: mitä sinun on tärkeä tietää tiimin jäsenistä.
  2. Mieti, millaisesta tiedosta on hyötyä muille tiimissä.
  3. Haastattele jokaista ja kerää heistä roolin kannalta tärkeät perustiedot.
  4. Tee jokaisesta esittelysivu esimerkiksi PowerPointiin.
  5. Kerää jokaisesta myös jokin bonustieto, esim. asuinpaikka, motto, harrastukset.
  6. Esittele tiimin jäsenet muille ja keskustelkaa yhdessä, miten hyvin roolit ja osaamiset istuvat yhteen.

Roolien selkiyttäminen ja 33 muuta monipaikkaisen tiimin menetelmää löydät uudesta Monipaikkaisen tiimin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa erityisesti tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja työelämän uudistajille. Pakan menetelmiä voit soveltaa sekä jatkuvasti hajautettuna toimivan tiimin työskentelyyn että kertaluontoisten projektien ympärille syntyvien tiimien tekemiseen. Verkkopuotiin pääset tästä.