Kirjoitettu: 16.4.2010

Mikä:

 • Parkkipaikka ideoille.
 • Ideoille rakennetaan oma parkkipaikka esim. fläppitaululle.
Milloin:
 • Kun tilaisuudessa tulee esille paljon ideoita, jotka eivät liity varsinaisesti tilaisuuden tavoitteisiin.
 • Kun ristiriitaisia tunteita herättävät teemat estävät varsinaisen aiheen käsittelyn.
Vahvuudet:
 • Hyvät ajatukset eivät unohdu
 • Ideaparkin avulla pystytään keskittymään oleelliseen, mutta aihetta sivuavat teemat tulee huomioiduksi
Heikkoudet:
 • Ideaparkkiin jääneet asiat saattavat jäädä käsittelemättä.
 • Parkkipaikalle jäänyt asia jää mietityttämään
Miten:
 1. Selvitä tilaisuuden aluksi, mistä ideaparkissa on kyse.
 2. Ohjaaja voi toimia itse kirjurin roolissa tai valita siihen osallistujan.
 3. Käy tilaisuuden lopuksi läpi Ideaparkkiin kertyneet aiheet ja kerro miten nämä asiat käsitellään myöhemmin