Kirjoitettu: 12.4.2010

Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen, monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja tekniikassa ja liikenteessä, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelijoita on noin 3 500 sekä päätoimista henkilöstöä 240

Ideapaja pidettiin JEP eli Juonneopetuksen edistämisen projektille.Projektin tavoitteena on pedagoginen muutos – juonneopetuksen implementointi. Laajat osaamisperustaiset kokonaisuudet, joiden toteutukset sopivissa osissa, siten että opintojen edistyminen mahdollistuu (opintotukeen liittyvä opintojen seuranta ja sen rajat huomioitava vuosisuunnittelussa) juonteet. Lue lisää projektista.

Ensiksi tarkastelimme Ideapakkaa eri oppijatyyppien kautta.Tämän jälkeen teimme teimme prosessikävelyn erilaisista menetelmistä oppimisprosessin eri vaiheissa

Ideapajan oivallus:
Anna Ideapakka opiskelijoiden nähtäväksi ja kysy, millä menetelmällä he haluavat tulla opetetuksi.