Kirjoitettu: 19.4.2010

Uusia innokkaita oivalluttajia tavataan Hämeen ammattikorkeakoulussa, jossa järjestimme viime viikolla Ideapajan. Tarkastelussa oli erityisesti ryhmädynamiikka ja haasteelliset tilanteet sekä osallistujat.

  • Miten saamme ryhmän tarkastelemaan ja muuttamaan jo tehtyä päätöstä?
  • Miten oppositiota eli  ns.vastarannankiiskejä, joilla on periaatteena olla vastaan voi hyödyntää ryhmän voimana?

 

Kokeneena oivalluttajana esittäytyy luokanopettaja Laura Autio.

Lauran ajatuksia oppimisesta ja Ideapakasta

Oivalluttavaa ja osallistavaa opetusta peruskoulussa 

Osallisuus- ja yrityskasvatus on yksi keskeisistä osa-alueista perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetuksessa käytetään yhä enemmän oppilaan osallistuttamista opetukseen, mutta myös opetuksen kehittämiseen. Itse olen käyttänyt opetukseni tukena monia Ideapakan menetelmiä.

Paras oppi tapahtuu nimenomaan ongelmanratkaisun ja oivaltamisen kautta.

Pienissä ryhmissä jokainen oppilas pääsee toimimaan omaan persoonallisuuteensa sopivalla tavalla ja kaikki pääsevät osaltaan vaikuttamaan ryhmän päätöksentekoon sekä lopulliseen tuotokseen.

Ideapakan toimintamalleja voi helposti soveltaa pientenkin lasten kanssa. Aikuistenkin kanssa voisi olla virkistävää tehdä käsitekartta lattialla sormivärein. Aikuisten kannattaisi myös kuunnella lasten ideoita! Lapsilta puuttuvat aikuisten estot ja ideat ovatkin useasti paljon innovatiivisempia kuin meillä aikuisilla.

Lauran voi tavata ITK-konferenssin esittelytilassa Ideapakan osastolla 308. Tervetuloa!