Kirjoitettu: 9.6.2023

Ajattelemme usein luovuuden olevan sidoksissa lahjakkuuteen tai nerouteen. Luova ihminen maalaa tauluja, säveltää musiikkia tai luonnostelee kauniita taloja. On toki totta, että luovat ihmiset luovat jotain uutta, kuten taidetta.

Luovuus on kuitenkin paljon enemmän. Voimme käyttää luovuutta esimerkiksi omassa arjessamme ja työssämme. Se on tekniikoita ja tapoja ajatella ja toimia jokapäiväisessä elämässämme. Arjen luovuus tuottaa paljon tulosta, kunhan opettelemme käyttämään luovuuden taitoja.

Työelämässä luovuus on notkeaa ajattelua ja kykyä haastaa ensimmäisenä mieleen tulevia ajatusrakenteita. Ideointi ja ongelmanratkaisu ovat tyypillisiä tilanteita, joissa yksin tai ryhmässä käytämme luovuuttamme, usein erilaisten menetelmien kautta.

Itse asiassa fasilitointia voidaan ajatella luovuuden työkaluna: erilaiset menetelmät ja toimintatavat kehittävät ajattelua ja tuottavat uusia ideoita silloin, kun asioita tehdään yhdessä totutusta poikkeavalla tavalla. Fasilitoinnin menetelmien supervoima on arjen luovuuden kehittäminen.

Raakakirjoitus

Nopea kirjoitus on tapa vapauttaa luovuutta ja edistää uuden luomista. Loogis-rationaalinen ja älyllistävä ajattelu aiheuttaa monesti luovuuden kannalta liiallista analysointia ja asioiden arvottamista.

Käytä raakakirjoitusta silloin, kun pää on täynnä ajatuksia ja ideoita, mutta niille ei löydy sanoja tai symboleja. Menetelmä sopii myös kiiretilanteisiin ja jumittavien ajatusten purkuun. Tarvitset vain muistiinpanovälineet.

  1. Ennen kuin ryhmän ajatukset synkronoituvat, kerätään osallistujien omat ajatukset ylös paperille raakakirjoituksen muodossa.
  2. Ohjaa osallistujat kirjoittamaan paperi (esim. A4) täyteen tekstiä tai määritä aika kirjoittamiselle (esim. 1–5 minuuttia). Ideana on kirjoittaa kaikkea mahdollista, mitä valitusta asiasta tai ideasta tulee sillä hetkellä mieleen.
  3. Paperit voidaan kerätä nimettöminä. Vaihtoehtoisesti voit pyytää kutakin yksilöä tai paria alleviivaamaan kolme asiaa, jotka he haluavat omista tai toistensa papereista nostaa yleiseen käsittelyyn.

Rohkaise osallistujia luottamaan omiin ajatuksiinsa, ideoihinsa ja siihen, ettei ole väliä millaisia asioita paperille kirjoittaa.

Raakakirjoitus ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.