Kirjoitettu: 16.6.2023

Kirjoitimme edellisessä blogauksessa luovuudesta arjessa. Luovuus on meille rohkeutta ajatella ja kokeilla erilaisia lähestymistapoja jokapäiväisessä elämässä ja fasilitoinnin kannalta etenkin työn arjessa.

Tietotyössä arjen luovuus on läsnä muun muassa ideoinnissa. Ideoinnissa on tarkoitus luoda uutta ja kehittää tekemistä rohkeasti vailla liiallista kritiikkiä, sekä tarkastella asioita ennakkoluulottomasti ja uudelta kulmalta. Ideointitilanteessa luovuutta voi ajatella tietoisena asenteena ja vastuullisena valintana. Rohkeat, pienet, mahdottomalta tuntuvat ja radikaalimmatkin ideat kannattaa kirjata ylös, sillä ideoinnissa usein määrällä on merkitystä. Tästä syystä luova ajattelu ja mielikuvituksen käyttäminen on tärkeä lähestymistapa ideointiin. Oikean lähestymistavan lisäksi turha kriittisyys tässä vaiheessa kannattaa heittää romukoppaan. Isosta määrästä ideoita on helppo karsia pois ylimääräiset ja lähteä jalostamaan helmiä.

Ideoinnissa on tarve vapauttaa ajattelua arjen raameista. Perinteinen miellekartta on hyvä työkalu ideoinnin aloittamiseen. Ydinaiheen ympärille on helppo kirjata ylös erilaisia ideoita ja lähestymistapoja. Sen lisäksi kartta mahdollistaa jäsentelyn, kokonaisuuden hahmottamisen ja asioiden välisen hierarkian selkeyttämisen.

Miellekartan yksi parhaista puolista on myös toteuttamisen nopeus. Karttaa voi luonnostella nopeasti ja kirjata ylös kaikkea aiheesta mieleen tulevaa ilman rajoituksia ja kritiikkiä. Sitä on helppo täydentää, tehdä kokonaan uudelleen myöhemmin tai vaikkapa napata siitä uusia osia ideoinnin pohjaksi.

Miellekartta

Miellekartta eli mind map on assosiaatioon ja asioiden yhteyksien hahmottamiseen perustuva ideointimenetelmä. Käytä miellekarttaa kokonaisuuden hahmottamiseen ja yhteyksien tunnistamiseen tai ideoinnin alussa. Tarvitset vain muistiinpanovälineet, fläpin tai valitsemasi digialustan.

Ryhmäprosesseissa miellekartan voi jokainen tehdä ensin itse ja sen jälkeen voidaan muodostaa yhteinen kartta. Vaihtoehtoisesti kartta voidaan muodostaa alusta asti yhdessä. Isommat ryhmät kannattaa jakaa pienempiin, jotta jokainen pääsee osallistumaan.

  1. Kirjoita keskelle ideoinnin aihe tai tiivistys.
  2. Kirjoita tai piirrä viereen asioita, joita aiheesta tulee ensimmäisenä mieleen ja yhdistä ne viivalla aiheeseen.
  3. Voit jatkaa ketjua, eli kirjoittaa ylös mitä tulee mieleen edellisistä sanoista.
  4. Palaa jokaiseen kirjoittamaasi asiaan ja täydennä, mitä muuta tulee kyseisestä asiasta vielä mieleen.
  5. Lisää yhteyksiä. Jos asia liittyy jollain tavalla muihinkin kirjaamiisi asioihin, piirrä yhteys myös sinne. Tarvittaessa nimeä yhteydet.
  6. Alun vapaiden assosiaatiokierroksien jälkeen voit halutessasi pohtia, mitä asioita kartasta vielä puuttuu ja mitä et edellisillä kierroksilla tullut ajatelleeksi.
  7. Ryhmäprosessissa yhdistäkää yksilötyöt yhteiseksi kartaksi.

Kirjaa asioita, mutta kokeile rohkeasti myös piirtämistä tai digialustalla työskennellessä voit lisätä kuvia tai muita mediatiedotoja, kuten videoita tai musiikkia.

Miellekartta ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.