Kirjoitettu: 11.8.2023

Luovuus ja luova ajattelu ovat osa monen arkea tietotyössä. Esimerkiksi ongelmanratkaisu ja ideointi vaativat luovuutta, kykyä ja taitoa kehittää jotain uutta. Toisinaan jo ongelmien hahmottamiseen tarvitaan luovaa näkökulmaa ja taitoa hahmottaa monimutkaisia rakenteita niin, että ongelmaa päästään käsittelemään yhdessä.

Luova eli lateraali ajattelu työn arjessa on ennen kaikkea sitä, että uskalletaan ajatella erilaisia mahdollisuuksia. Ideointi ja ongelmanratkaisu jumittaa silloin, kun emme pääse yli jo olevasta ja totutusta, perinteisistä ratkaisuista, tai kun jämähdämme märehtimään itse ongelmaa. Luovan ajattelun alueella unohdetaan kritiikki ja katsellaan asioita uusista näkökulmista.

Ideoinnin ja ongelmanratkaisun kontekstissa on tärkeää osata luopua rajoitteista ja uskaltaa ajatella rohkeasti. Fasilitaattorin tehtävänä on luoda hyvä ja turvallinen tila, jossa koko ryhmä unohtaa kritisoinnin ja heittäytyy mahdollisuuksien maailmaan. Rohkean luovuuden tuloksena syntyy usein paljon erilaisia ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan yhdessä tarkastella ja jalostaa jatkokehitykseen ja ottaa mukaan toimintaan.

Entä jos?

Unelmat luovat ideointiin mahdollisuuksia, joiden avulla haasteet ratkeavat. Menetelmässä ajattelu suunnataan mahdottomuuksien sijaan mahdollisuuksiin.

Käytä menetelmää kyseenalaistamaan normaaleja ajatusmalleja ja ravistelemaan vakiintuneita käsityksiä. Menetelmä auttaa jäsentämään todellisuutta ja mielikuvitusta. Voit käyttää menetelmää myös halutessasi ulos negatiivisesta ajattelusta tai kun on tarve murtaa kielteisesti virittynyttä tunnelmaa. Tarvitset vain kynän ja paperia tai yhteisen digialustan.

  1. Selkeytä osallistujien kanssa haaste, ongelma tai ydinkysymys.
  2. Pohdi erilaisia vaihtoehtoja Entä jos se olisi mahdollista – menetelmän avulla.
  3. Kirjoita vaihtoehdot ja niiden toteutumismahdollisuudet ylös. Voit tehdä listoja, käyttää miellekarttaa tai vastaavaa menetelmää, jolla yhteydet tulevat näkyviksi.
  4. Arvioi joko yksin tai yhdessä ryhmän kanssa vaihtoehtojen toteutumista ja mikä edesauttaisi onnistumista.
  5. Voit aina ohjata ja fokusoida keskustelua todennäköisesti hedelmällisiin vaihtoehtoihin ja poispäin sivuraiteilta tai mahdottomista vaihtoehdoista.
  6. Pohdi osallistujien kanssa tuliko aidosti uusia ideoita, varteenotettavia vaihtoehtoja ja miten niitä voisi toteuttaa.

Entä jos? ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.