Kirjoitettu: 18.8.2023

Ideapakka avattuna, muutama adjektiivipuoli ylöspäin ja paljon kuvapuolia näkyvissä.
Ideapakan tekstin sävy on kirjoitettu kannustavaksi ja Ideapakan käytöstä on yritetty tehdä mahdollisimman intuitiivista.

Innovointi, uuden kehittäminen ja olemassa olevien ideoiden jalostaminen on klassinen työelämän alue, jossa luovuudella on iso rooli. Erilaiset ideointi- ja innovointitilanteet hyödyntävät tiimin ja yksilön luovuutta. Erilaiset ideoiden pallottelut ja jatkokehittelyt ovat hetkiä, jolloin vapautamme ajatteluamme ja suuntaamme sitä rohkeammin mahdollisuuksiin mahdottomuuksien sijaan.

Fasilitoinnin tarkoitus on tukea näitä hetkiä tajoamalla erilaisia menetelmiä kehittelyyn. Hyvin fasilitoitu innovointitilanne luo rakenteen tilaisuudelle, tuo ryhtiä tekemiseen ja luo turvallisen ympäristön, jossa on helppoa innovoida yhdessä.

Sanoittaminen on mielekäs tapa lähestyä kehittämistä. Asioiden, ongelmien ja ideoiden sanoittaminen, nimeäminen ja sanoilla rikastaminen on arjen luovuutta parhaimmillaan. Hyvin fasilitoitu kehittämistilanne käyttää hyödyksi jokaisen tiimiläisen luovuutta ja kykyä sanoittaa ideoita. Ideoiden rikastamiseen sopii hyvin alla oleva menetelmä Aarreadjektiivit, jossa rikastamiseen käytettävät sanat on mietitty etukäteen ja niiden avulla vapautetaan osallistujien luovuutta kehittelyyn.

Aarreadjektiivit

Aarreadjektiivit on alkuperäisen idean rikastamiseen ja kehittämiseen sopiva menetelmä, jossa käytetään ennalta mietittyjä adjektiiveja tai sanoja rikastamisen apuna.

Käytä menetelmää rikastamaan innovointia tai tiimiyttämisen tukena. Tarvitset astian, pussin tai laukun, jossa on lapuille etukäteen kirjoitettu valitut sanat.

  1. Kirjoita pahvilapuille, paperiliuskoille tai liimalapuille erilaisia adjektiiveja tai sanoja, tai hyödynnä Ideapakan Kuvat & adjektiivit -pakkaa.
  2. Anna osallistujille sanalappu astiasta tai ohjaa heidät itse poimimaan lappunsa.
  3. Jokaisella on tehtävänä rikastaa alkuperäistä ideaa tai ajatusta saamallaan adjektiivilla. Käykää keskustelukierros ja kirjatkaa ideat ylös.

Aarreadjektiivit ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.