Kirjoitettu: 1.6.2011

Kokeneena oivalluttajana esittäytyy Satu Ahlman

Satu Ahlman on Blue Saga Company Oy:n toimitusjohtaja, jonka erityisosaamista ovat hoiva- ja hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen. Ahlman on konsultoinut ja kouluttanut hoiva-alan tilaajia, tuottajia ja kehittäjiä oman yrityksensä kautta 2004 vuodesta lähtien ympäri Suomea. Tätä ennen Ahlman työskenteli toimialan kehittämisen parissa Jyväskylän ammattiopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Ahlmanin johdolla rakennettiin myös vuosina 2008-2010 Suomeen 15 YES-keskuksen verkosto ja hän toimi em. vuosina verkoston merkittävimpänä yksityisrahoittajana. Ydinasioihin sukeltava ja tuloksia ja tehokkuutta vaativan konsultin työkalenteri on tällä hetkellä lähes täysi 2012 vuoteen loppuun saakka.

Satu Ahlman. Kuva: Paula Ojansuu

Miten käytän Ideapakkaa henkilökohtaisena työkalunani:

Hoiva-ala on laaja toimiala, jonka kehittämisessä on katsottava kauas laajakuvaobjektiivilla ja löydettävä kuvasta yksittäisen asiakkaan kehittämistarpeen ydinasiat, konkretisoitava tavoitteet, sisällöt ja menetelmät ja saavutettava yhdessä haluttu tulos. Ideapakan menetelmät auttavat paitsi laajan kuvan hahmottamista myös ydinasioiden löytämistä ja vauhdittavat aktiivisen vuorovaikutuksen syntymistä erilaisissa tilanteissa. Ideapakka itsessään on yksi Suomen parhaimmista esimerkeistä omaan asiantuntijuuteen pohjautuvan sisältö- ja menetelmäosaamisen tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta.

Suosikkimenetelmäni:

Käytän menetelmistä eniten Minuuttikierrosta, Salama-alustusta sekä Bullshit-Bingoa. Nämä menetelmät auttavat pääsemään ja pysymään tehokkaasti ydinasioissa ja rajoittavat positiivisesti rönsyilyä. Luovan lennokkaalle ideoinnille on yrityskehittämisessä oma paikkansa, mutta yritysten liiketoimintaa konsultoitaessa on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen toimenpide lisää heti tai pidemmällä aikavälillä yrityksen asiakkaita ja sitä kautta kassavirtaa. Suosittelen lämpimästi Ideapakan koulutusta yrityksille ohjaamaan esim. kokouskäytänteitä tavoite- ja tuloshakuisempaan suuntaan. Ideapakan menetelmät mahdollistavat tämän innostavalla tavalla, jolloin otsakin pysyy sileänä!