Kirjoitettu: 18.4.2011

Olen Marja Kivivuori, ja työskentelen koulutuspäällikkönä AVA-instituutissa. Opiskeluaikanani Hämeen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kiinnostuin opetusmenetelmistä ja niiden käytöstä onnistuneen oppimisen välineenä. Niinpä innostukseni Ideapakkaan heräsi heti pakkaan tutustuttuani. Ideapakka tarjoaa oivan työkalun menetelmien pohdintaan, käyttöön ja soveltamiseen.

Miten käytän Ideapakkaa henkilökohtaisena työkalunani:

Suunnitellessani valmennuspäiviä ja -kokonaisuuksia otan Ideapakan esille ja lähden pohtimaan aiheen ja sen tavoitteen kautta oppimispolkuja. Ideapakka tarjoaa suoraan ja soveltaen loistavia keinoja aiheen syventämiseen, oppimisen varmistamiseen tai vaikkapa aiheen yhteenvetoon

Kehitän osaamistani aktiivisesti mm. opiskelijapalautteen kautta. Perinteisen opiskelijapalautteen lisäksi olen ottanut käyttöön fiilismittarin, jonka avulla saan reaaliaikaista palautetta valmennuspäivien aikana.

Suosikkimenetelmäni:

Marja Kivivuori

Suosikkimenetelmiäni on useita. Käsitekartta on oiva väline asioiden yhteenvetoon sekä jäsentämiseen. Käsitekartan voi tehdä suurennettuna niin, että kokoaa muutaman pöydän yhteen ja käyttää kertakäyttöpöytäliinaa sen pohjana. Näin käsitekartan koko auttaa myös sen esittelyssä.

Ryhmätöiden purkamisessa toimii erinomaisesti Ideapakan minuutin mittainen tiimalasi. Tiimalasin käyttö itsessään tuo jämäkkyyttä erilaisten tuotosten purkamiseen ja esittelyyn. On yleinen ilmiö, että esitys saa uuden ryhdin, kun esiintyjä näkee konkreettisesti ajan kulun tiimalasista.

Arvojana on hyödyllinen monessa mielessä. Olen käyttänyt arvojanaa luennon alkuvaiheessa alkutasokartoittajana. Hyvin suunnitellut väittämät tai kysymykset auttavat syventymään ryhmän kanssa niihin osa-alueisiin, joissa arvojanalla henkilöt hajautuvat.

Oivallukseni:

Me valmennusalalla työskentelevät usein pohdimme materiaalimme laatua ja sen kehittämistä. PowerPoint-karaoke on loistava kollegasparrauksen väline. Menetelmän avulla voidaan testata oma esitysmateriaali ja saada tietoa siitä, välittyvätkö aiheen ydinviestit ja tavoiteltu ymmärrys materiaalista.