Kirjoitettu: 26.9.2011


Tällä viikolla kokeneena oivalluttajana esittäytyy Heli Tuikka. Rovaniemeltä kotoisin oleva Heli on  kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja ja sairaanhoitajanakin töitä tehnyt pienluokan opettaja. Oulussa oivalluttava Heli kertoo seuraavaa:

Tänä syksynä olen uuden haasteen edessä, unelmatyössäni pienluokan opettajana. Aiemmin ollu työskennellyt erityislasten ja -nuorten ja jonkin verran ikäihmisten parissa.Uutta aloittaessa on luultavasti aika tavallista, että mielessä tulvii miljoona ideaa ja ajatusta, mitä kaikkea tulemmekaan yhdessä tänä vuonna tekemään, ja mikä hienointa saan aloittaa luokan kanssa ideoiden soveltamisen heti.

Ideapakan sain käyttööni menneenä kesänä ja tutustuessani siihen huomasin pakan sisältävän monenlaisia tuttuja, mutta myös uusia menetelmiä. Ideapakassa kaikki on toimivassa paketissa ja sitä on helppo kuljettaa työpaikalle tai minne tahansa. Olen ehtinyt suositellakin sitä jo monille tuttavilleni.

Heli oivalluttaa tällä hetkellä Tuiran
koulussa 3-6 -luokkalaisia.

Minulla on tapana kurkata Ideapakkaan ennen tunteja ja etsiä sieltä virikkeitä tunnin pitämiseen tai aloittamiseen. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä täytyy ideoita soveltaa eri tavalla kuin, jos kysymys on aikuisten kanssa työskentelystä. Toiminnallisuus ei ole minulle välttämätön paha, vaan tapa tehdä töitä, tapa opettaa. Itse tekemällä jokainen oppii parhaiten, tavat tehdä voivat vaihdella. Toiminnallisuus aktivoi oppijaa, saa hänet oivaltamaan ja oppimaan tekemisen kautta. Itse tekemällä myös on mahdollista jakaa tietoa eteenpäin, itse koetun ja tehdyn muistaa takuuvarmasti parhaiten.

Pidän tärkeänä ihmisläheistä suhtautumista muihin ja pyrin aina huomioimaan oppilaan /asiakkaan/ opiskelijan näkökulman. Olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän ajatuksistaan, mikä varmasti helpottaa työtäni opettajana. Minun elämääni eteenpäin vievä voima on kiinnostus ihmisten kohtaamiseen, syvälliseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja toisten ihmisten tuntemiseen. Pidän myös tärkeänä erilaisuuden kunnioittamista : meitä on niin moneksi, ettei ketään voi paketoida samaan pakettiin, eikä pidäkään. Erilaisuus on rikkaus, joka täytyy nähdä voimavarana. Meillä on niin paljon toisillemme annettavaa! Aitoon kohtaamiseen tarvitaan läsnäoloa, pysähtymistä, nöyryyttä ja oman itsensä likoon laittamista, se on mielestäni myös Ideapakan yksi punaisista langoista.