Kirjoitettu: 14.3.2013

Kokeneena oivalluttajana esittäytyy Aino Peltomaa, jolla on pitkä kokemus menetelmien soveltamisesta. Aino toimii myös oivalluttajana kahdessa kevään Ideapajassa. Aino kertoo itsestään seuraavaa:

Valmistuin alunperin musiikinopettajaksi, mutta syvä kiinnostus ihmisen, ryhmien ja systeemien toimintaan johdatti minut myöhemmin psykologian opintojen pariin. Erityisesti sosiaalipsykologian opinnot avarsivat ajatuksiani erilaisista ryhmäilmiöistä joita olin käytännön työssäni kohdannut. Omassa työssäni on punaisena lankana aina ollut halu rohkaista, motivoida, oivalluttaa, kannustaa ja kuunnella.

Olen käyttänyt erilaisia toiminnallisia menetelmiä niin yläkouluikäisten, lukioikäisten, kuin aikuistenkin kanssa. Opettajan työtäni olen tehnyt pääasiassa lukiossa, tällä hetkellä myös valmennan ja koulutan ihmisiä urasuunnitteluun liittyvien kysymysten parissa.


Toimitaan, uskotaan, unelmoidaan ja nauretaan enemmän – yhdessä!

Koen että ihminen on olemassa nimenomaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, erilaiset tavat ajatella ja nähdä maailmaa ovat suunnaton rikkaus joiden avulla voi syntyä mitä hurjimpia uusia ideoita. Meitä täytyy vain hieman ohjata ulos omalta mukavuusalueeltamme niin että uskallamme vähän enemmän! Toiminnallisten menetelmien soveltaminen vaatii siis myös vetäjältä uskallusta heittäytyä, ottaa riskejä ja kykyä nauraa itselleen.

Ideapakoissa menetelmät kulkevat kätevästi mukana ja niitä on helppo yhdistää, soveltaa ja kehitellä eteenpäin. Menetelmien avulla saa vanhoja rooleja ravisteltua sekä runsaasti uusia näkökulmia omaan tekemiseensä. Minusta on tärkeä kannustaa ihmisiä entistä avoimempaan ja rohkeampaan vuorovaikutukseen, kaikkea ei tarvitse aina ottaa niin vakavasti.

Valmennustyötä teen pääosin puhelimitse ja tämän takia läheisemmät ja eniten käyttämäni menetelmät liittyvät kysymyksenasetteluun ja voimavarojen kartoittamiseen (10 minuutin coaching), sekä tavoitteen asetteluun ja toiminnan konkretisointiin (monimenetelmät, motivaatiomittari, ihmekysymykset).

Ryhmävalmennuksissa, opetus ja koulutustyössä alkulämmittyelynä toimivat hyvin erilaiset haastattelutehtävät (haastattele pariasi, esittele muille) sekä ryhmäytymiseen liittyvät menetelmät joilla saa osallistujat liikkeelle (nimijono, Suomen kartta jne.). Näitä samoja menetelmiä voi sitten myöhemmin soveltaa käsiteltävään aiheeseen.

Todella monipuolinen ja hyvin sovellettava menetelmä on myös kolme huonetta. Sitä voi käyttää toisaalta tavoitetilan asettelun apuna, päätöksenteossa tai vaihtoehtoisesti oman toiminnan tarkastelun apuna. Tämä toki edellyttää valmennettavalta kykyä asettua erilaisiin rooleihin.

Vahvuuksien tunnistamisessa lämmittelyharjoituksena toimii hyvin esim. Helppoa ja vaikeaa. 

Voimanimi on mielestäni hyvä ryhmävalmennusten lopussa, jolloin jokainen saa muulta ryhmältä positiivista palautetta ja oma voimanimi jää jokaiselle muistoksi. Se on helppo, positiivinen ja voimaannuttava. Siirrettävistä taidoista puhuttaessa Siirrettävät vahvuudet on hyvä ja silmiä avaava menetelmä. Tämä harjoitus vaatii kuitenkin melko paljon aikaa ja se on tärkeä pohjustaa hyvin.

Puhelinvalmennuksessa sanojen ja äänenpainojen merkitys korostuu kun kehollinen viestintä on piilossa toisen katseelta. Sanojen voima- harjoituksen avulla pyrin pitämään huomioni siinä, miten sanat muokkaavat todellisuutta ja tulevaisuutta, ja miten parhaiten pystyn auttamaan myös valmennettaviani tulevaisuuden rakentamisessa. Viisi sormea (voimaviitoset) auttavat näkemään hyvät ja toimivat asiat omassa elämässä. Eikö olekin niin paljon arvokkaampaa keskittyä siihen mitä kaikkea meillä jo on, kuin siihen mitä meiltä puuttuu!

Aino esittelee Ideapakkoja Esimies & henkilöstö 2013 tapahtumassa 21.3.2013. Tule ständille tutustumaan!